הפך חזון למציאות

יוסטה, חקלאי שורשי מבטן ומלידה, הקים את התאחדות חקלאי ישראל לפני כ-8 שנים, עת שהצליח לאחד את כל תנועות ההתיישבות החקלאית תחת קורת גג אחת, אליה חברו ארגוני המגדלים, ארגון המועצות האזוריות, אגודות מים ומספר חברות חקלאיות גדולות, שמצאו בהתאחדות חקלאי ישראל נציגות הולמת לאינטרס החקלאי הנרחב שלהן.

אין ספק שרק אדם בעל ראייה רחבה, כוללת ומרחיקת ראות – יכול להפוך חזון שכזה, למציאות.

יוסטה הגיע למושב ישע לפני כ-44 שנה, ובנוסף להיותו חקלאי בעל משק במושב, הוא עסק גם בהוראת אמנות וציור בבית-הספר האזורי, ואת זאת הוא עשה בהתנדבות, כפי שמספרים חבריו. אכן, מי שראה ולו חלק מאוצר התמונות אותן צילם וצייר יוסטה בכל תחנות חייו, יכול להתרשם מאהבתו לאמנות וליפה שבחיים.

בהמשך, בראשית שנות השמונים של המאה הקודמת, כיהן יוסטה כסגן ראש המועצה האזורית אשכול, ואישית זכור לי המפגש אתו בעת שעסקתי בארגון ועידת הקיבוץ הארצי באזור. כל הסיוע הלוגיסטי לקיומה של הוועידה היה נתון בידיו של יוסטה, שכמו בכל מהלך חייו, ובכל אשר עסק – מגע ידיו היה בכל פרט ולו הקטן ביותר, תוך דאגה להצלחה בשורה התחתונה.

בהמשך כיהן יוסטה כמזכיר ארגון מגדלי ירקות. בתפקיד זה זכה לחשיפה נרחבת, תוך חיכוך מתמיד במערכות הפוליטיות-ממלכתיות, שהן חלק חשוב ביותר לעוסקים בייצוג ציבור בעל אינטרסים. ואכן, לאורך כל הדרך הוכיח יוסטה שהוא יודע את המלאכה בשקט הנפשי שלו, בכושרו הרטורי, בניהול דיונים, בישיבות ובמשאים ומתנים בכל תחום שהוא.

בין כל פעילויותיו המגוונות, השכיל יוסטה לתרום את חלקו לביטחון המדינה. הוא אמנם לא הרבה לדבר על כך, אך הגיע לדרגת אל"מ במהלך שירות מילואים, שהסתיים בגיל מבוגר יחסית. אין ספק שלכך נדרשים כישרון, סבלנות והרבה דבקות במטרה.

בתפקידו כמזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, נדרש יוסטה לטפל במכלול הבעיות החקלאיות בכל התחומים השונים – בקר, לול, פירות, ירקות, פלחה, הדרים, פרחים, וכמובן בבעיות המרכזיות – עובדים זרים, קרקע ומים.

אין ספק שבתחום המים, השכיל יוסטה להוביל את המערכת כולה להסכם, שעיקרו "הפסקת אש" בין החקלאים לבין האוצר בסוגיית מחירי המים לחקלאות, עניין שלא ירד מסדר היום שלנו עד מועד החתימה על ההסכם, בסוף 2006.

אנו רוצים לקוות, שכיום, אחרי לכתו של יוסטה, נדע להביא את הסכמי המים לידי גמר, על-פי המטווה שהניח יוסטה ושכה ייחל לסיומם המוצלח.

אנו משתתפים בצערה העמוק של סימה, רעייתו, רני בנו וכל המשפחה. יהי זכרו נצור בלבנו.

 

יורם תמרי

התאחדות חקלאי ישראל