המנהיג השקט

"אומות נפלו – וזכר לא השאירו

דברי הימים מורים את הסיבה

האחת והיחידה אותה הכירו

הן נפלו – כי לא שמרו על כושר האומה"

(קיפלינג, בהקדמה לסיפורי ים ויבשה)

מהו "כושר האומה"? איך לפרש אותו? לכל אחד זכות ראייה אחרת ופירוש אחר לשאלה.

בשבילי, הדמות של יוסטה מגלמת בתוכה את מירב התכונות שאומה זקוקה להן מאזרחיה וממנהיגיה, כדי לשמור על "כושר האומה".

פטריוטיות, יושר אישי, צניעות, דוגמא אישית, מוסר גבוה, עזרה לחלשים ממנו, אומץ לב, התנדבות למען הכלל, שימור ערכים. זהו תמהיל של תכונות שיוסטה התברך בהן, ולצערנו הוא "מודל שכבר לא מייצרים כמוהו".

ילד יתום בהונגריה בזמן השואה, בגרות בבית ספר בן-שמן, שירות צבאי עד דרגת אל"מ במילואים, הקמת ישוב בנגב, מעורבות ציבורית – אזורית וארצית. מסלול חיים מפותל, שיחד עם תכונות מולדות, יצר מנהיג חריג בנוף שלנו, והרי נאמר – "אדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו".

במסלול חייו של יוסטה, הוא יצר את "נוף מולדתו", כאן, בארץ ישראל, בנגב, בצבא, וביצירת מנהיגות שאותה יש לחקות – לא מתלהמת, חכמה, מגשרת, מפשרת ומפנקת.

אכן, דמות שיכולה לשמר את "כושר האומה".

יוסטה יחסר לא רק למשפחתו וחבריו, הוא יחסר לכל מי שידיו וראשו בחקלאות הישראלית.

חי בנימיני, כפר יחזקאל

מזכיר ארגון מגדלי הדרים