איש של הסכמות – לא של מוסכמות

קשה לעכל את העובדה המרה שיוסטה בלייר כבר איננו אתנו. פטירתו משאירה חלל ענק בכל הנושאים החשובים לקידום החקלאות והחקלאים. יוסטה היה מסור באופן בלתי רגיל לחקלאים, לשמירת כבודם, פרנסתם ומעמדם. כנציג הבכיר של החקלאים אל מול מוסדות המדינה והחברה בישראל, הוא לא היה מוכן להתפשר כמלוא הנימה על העקרונות שנראו לו חשובים. עמדותיו, שהוצגו תמיד בצורה בהירה וברורה, ולעתים אף בנוקשות, לא תמיד התקבלו באהדה במסדרונות השלטון. הוא לא נרתע מכך שלעתים דלתות נסגרו בפניו ומצא דרכים עוקפות לקדם את מטרותיו. יחד עם זאת, יוסטה ידע להיות גם פרגמטי מאד כאשר היה אפשרי ונחוץ.

הוא לא קיבל מוסכמות, ובדק כל סיטואציה לגופו של עניין. לדוגמה: דווקא עם אנשי אגף התקציבים במשרד האוצר, שרובם "אהבו לשנוא", יוסטה מצא דרכים להידברות מועילה ופורייה, בנושאים שונים, כמו למשל "הסכם המים", הידוע מהשנים האחרונות.

יוסטה אהב ללמוד כל תחום ונושא לעומק, לרדת לפרטים ולבוא מוכן היטב לכל דיון ומשימה. בקיאותו זו, בנושאים שבהם טיפל, הרשימה את האנשים אתם נפגש ומולם פעל, וסייעה בידו רבות להשיג את מטרותיו. כשיוסטה היה נפגש אתך, כמי שממונה על תחום מסוים, במשרד החקלאות ובמשרדים אחרים, הוא היה פותח בסדרת שאלות, והיית חש כמי שעומד בפני בחינה בעל-פה. קשה היה להתמודד עם הידע, לפרטי פרטים, והמקוריות בהצגת השאלות על ידיו.

גישתו הייתה לא שגרתית. בעיניו אף אחד לא היה "תמיד צודק" או "תמיד טועה". כל מוסכמה לא התקבלה לפני בדיקה ובחינה לעומק. זאת הייתה גישה בלתי שגרתית ומרעננת, שחייבה כל הזמן בדיקה וחתירה לקבלת החלטה נכונה, על בסיס העובדות העכשוויות.

יוסטה רכש ניסיון ציבורי וניחן בתכונות של מנהיג, שאפשרו לו להוביל נושאים, תוך יצירת הסכמות בין גורמים בעלי עמדות מנוגדות. בפעילותנו המשותפת יצא לי להכיר ולהעריך את היכולות הללו, שהובילו לפתרונות יצירתיים בשאלות סבוכות, שנראו כבלתי ניתנות לפתרון.

נהניתי מאד מאהדתו לפיתוח הידע והמדע, כיתרון תחרותי לחקלאות ישראל. יחד עם זאת "סבלתי" לא מעט מ"נחת זרועו" בביקורת, כאשר לא הסכים לקבל החלטות שלא נראו לו נכונות, אך תמיד ידעתי שעמדותיו הן לגופו של עניין.

תנחומי למשפחה ולכל חקלאי ישראל, באובדן איש יקר זה.

 דן לבנון

לשעבר המדען הראשי במשרד החקלאות