פסק הדין של בית המשפט העליון בנושא תשלום פיצוים למגדלי תפוחי-האדמה

25.1.05

בית המשפט העליון, כבית דין לערעורים אזרחיים, בהרכב השופטים ברק, מצא וריבלין, החליט ברוב דעות, בניגוד לדעתו המוצקה של השופט מצא, לדחות את ערעור הארגון על התנערות המדינה מעמידה בהסכם, לתשלום פיצוים למגדלי תפוחי-האדמה על ביטול מכסות הגידול שלהם.
התוצאה הבלתי צפויה הדהימה את כולנו ואפילו את פרקליטי המדינה.
הארגון בודק את ההיבטים של הפסיקה לגבי פעולות עתידיות.