ביטוח נזקי טבע בגידולים הידרופונים

הריני להודיעכם כי בגידולים הידרופוניים לא קיים ביטוח בסיסי של מועצת הצמחים וזאת בגלל סירוב הקנ"ט לפצות בגין נזקים שלדעת הקנ"ט נגרמים מסיבות טכניות >>

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, מסכמת את שנת 2023: שיא של 8 שנים בהיקף הנזקים לחקלאות בישראל

על פי נתוני השירות המטאורולוגי, שנת 2023 הייתה אחת משלוש השנים החמות ביותר בישראל מאז החלו המדידות בשנת 1950