ירקות אורגניים

מאת אורי אדלר, יועץ לגידולים אורגניים - שה"מ, משרד החקלאות, ינואר 2004   ייצור ירקות אורגניים הפך בשנים האחרונות להיות ענף מוביל בקרב מוצרי היצוא ומוצר בעל משמעות הולכת גוברת בשוק המקומי. ביצוא מהווים הירקות האורגניים הטריים למעלה מ10%- מכלל יצוא הירקות מישראל. הגידול המוביל הוא תפוח-האדמה האורגני, שעבר בשנת 2002 את סף 10,000 הטונות [...]