חג שבועות שמח לכל מגדלי הירקות, לכל החקלאים בישראל,

חג שבועות שמח לכל מגדלי הירקות, לכל החקלאים בישראל, למשפחות התומכות והשותפות ולכל עם ישראל.