חקלאים יקרים, משפחות יקרות, כלל הציבור בישראל – חיזקו ואימצו!