קרן מלגות של ארגון מגדלי ירקות ע"ש יוסטה בלייר ויהודה פלג ז"ל

קרן המלגות החדשה הוקמה השנה על-ידי ארגון מגדלי ירקות, במטרה לעודד את המחקר בירקות בישראל, לזכרם של שניים מעמודי התווך של ענף הירקות בישראל, יוסטה בלייר ז"ל ויהודה פלג ז"ל, וזאת באמצעות חלוקת מלגות לתלמידים לתואר מוסמך, העוסקים בתחום הירקות, בדגש על התמקדותם בתחום היישומי של ענף הירקות. לצורך זה הקצה הארגון השנה סכום שנתי [...]