הנחיות לחקלאים ממינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

פירוט נושאי הבטיחות העיקריים שנבדקים במשקים החקלאיים על-ידי מפקחי העבודה

הזמנה לקורס: שיטות מתקדמות לגידול ירקות מקצועי, סתיו-חורף 2016

למידע על הקורס, מיקום ועלויות >>

בושה למדינה שאינה מסוגלת להקים שוק סיטוני שיהלום את צרכיה

חלם זה פה, לא בפולין. במדינה מתוקנת דבר כזה לא היה קורה.

קרן מלגות של ארגון מגדלי ירקות ע"ש יוסטה בלייר ויהודה פלג ז"ל

קרן המלגות החדשה הוקמה השנה על-ידי ארגון מגדלי ירקות, במטרה לעודד את המחקר בירקות בישראל, לזכרם של שניים מעמודי התווך של ענף הירקות בישראל, יוסטה בלייר ז"ל ויהודה פלג ז"ל, וזאת באמצעות חלוקת מלגות לתלמידים לתואר מוסמך, העוסקים בתחום הירקות, בדגש על התמקדותם בתחום היישומי של ענף הירקות. לצורך זה הקצה הארגון השנה סכום שנתי [...]