About עדי מונינה

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far עדי מונינה has created 5 blog entries.

בית המשפט העליון נתן אישור נוסף להחלטה לא לפצות את מגדלי תפוחי-האדמה

בית המשפט העליון נתן אישור נוסף להחלטה לא לפצות את מגדלי תפוחי-האדמה 18.6.2006 בית המשפט העליון, ברוב של תשעה שופטים נגד שניים, אישר ביום 11.5.06 מחדש כי מגדלי תפוחי-האדמה לא יקבלו פיצוי עבור פתיחת השוק ליבוא מהרשות הפלשתינית, בעקבות הסכם קהיר שנחתם ב-1994. בעקבות ההסכם, חתם ארגון מגדלי ירקות על הסכם עם הממשלה, שעל-פיו נקבע [...]

תביעות על נזקי סגירת השמים | בפני עובדים זרים

תביעות על נזקי סגירת השמים 8.9.2005 חקלאים, שנגרמו להם נזקים כתוצאה מחוסר בכוח אדם שמקורו במדיניות השמים הסגורים שנקטה ממשלת ישראל, הגישו תביעות באמצעות משרד עורכי הדין חיימסון, סודאי ושות'. כל התביעות הוגשו לבית משפט השלום באשקלון, והן מתבררות כמקשה אחת. המדינה הגישה כתב הגנה, בו כפרה בחבותה, בטענה העיקרית שהמדינה זכאית לשנות מדיניות מבלי [...]

פסק הדין של בית המשפט העליון בנושא תשלום פיצוים למגדלי תפוחי-האדמה

פסק הדין של בית המשפט העליון בנושא תשלום פיצוים למגדלי תפוחי-האדמה 25.1.05 בית המשפט העליון, כבית דין לערעורים אזרחיים, בהרכב השופטים ברק, מצא וריבלין, החליט ברוב דעות, בניגוד לדעתו המוצקה של השופט מצא, לדחות את ערעור הארגון על התנערות המדינה מעמידה בהסכם, לתשלום פיצוים למגדלי תפוחי-האדמה על ביטול מכסות הגידול שלהם. התוצאה הבלתי צפויה הדהימה [...]

מכתב עו"ד נאמן לפרקליטות המדינה: בג"צ 4918/03 – התאחדות חקלאי ישראל נ` הכנסת ואח

בג"צ 4918/03 - התאחדות חקלאי ישראל נגד הכנסת ואחרים כ' בטבת, תשס"ד, ‏14 בינואר, 2004 תיק מס' 16485 מאת: ד"ר יעקב נאמן, עורך דין לכבוד: עו"ד דנה בריסקמן סגנית בכירה א' לפרקליטות המדינה פרקליטות המדינה רחוב צאלח א-דין 29 ירושלים 91490 מבלי לפגוע בזכויות -דחוף ביותר- באמצעות פקס: 02-6466655 ח.נ., הנדון: בג"צ 4918/03 - התאחדות [...]

מכתב מעו"ד נאמן לשרי ממשלה: הוראות המיסוי בפרק יא` לחוק ההסדרים

מכתב מעו"ד נאמן לשרי ממשלה: הוראות המיסוי בפרק יא' לחוק ההסדרים י' בטבת תשס"ד, 4 בינואר 2004 תיק מס': 17090 מאת: ד"ר יעקב נאמן, עו"ד לכבוד: 1) מר בנימין נתניהו, שר האוצר, משרד האוצר, רח' קפלן 1, ירושלים 2) מר ישראל כץ, שר החקלאות, משרד החקלאות, ת.ד. 30 דרך המכבים, בית דגן 5020 3) ח"כ [...]