שר החקלאות, ח"כ אבי דיכטר: "המהלך נותן מענה מידי לצרכי החקלאים, שעד ל-7 באוקטובר העסיקו עובדים פלסטיניים, ומאז נתקלים במחסור בידיים עובדות. הודות להחלטת הממשלה, בה אישרנו תוספת של 10,000 עובדים נוספים לענף החקלאות, אנו מסוגלים למלא את החוסר שנוצר עקב אי העסקתם של עובדים פלסטיניים בישראל ולסיים את העונה הקרובה עם השפעה מינימלית על ייצור החקלאות ועונת הקטיף הנוכחית. נמשיך לפעול בהתמדה מול כלל הגורמים הרלוונטיים כדי לשמור על הרציפות התפקודית וביטחון המזון של אזרחי ישראל".

מפרוץ מלחמת "חרבות ברזל", חקלאות ישראל נכנסה למשבר כוח האדם הגדול ביותר שידעה מאז קום המדינה. זאת בשל עובדים שגויסו למילואים, עובדים זרים ששבו למדינת מוצאם וכן עובדים פלסטינים מיש"ע שלא נכנסים לישראל, בהתאם להחלטות הממשלה וגורמי הביטחון. יצוין כי החקלאות הצמחית מאופיינת בתשומת עבודה משתנה, כאשר בתקופת פעולות הקטיף והגיזום, נדרשת תשומת עבודה גבוהה, לתקופה קצרה. טרם המלחמה, העסיקו חקלאים רבים עובדים פלסטיניים עונתיים לעבודות אלו, באופן ישיר או באמצעות קבלני עיבוד, ובעקבות מצב הלחימה נמצאים כיום ללא מענה כוח אדם לעבודות עונתיות אלה.

ממשרד החקלאות נמסר כי בינתיים שבו לישראל כמחצית מהעובדים הזרים שעזבו אותה עם פרוץ המלחמה (6,128 מתוך 9,948), אך עדיין בין 10 ל-20 אלף עובדים פלסטיניים, שעבדו בחקלאות, לא מורשים להיכנס לישראל. מחסור זה מורגש בעיקר בתקופת הקטיף והגיזום, כאשר נדרש כוח אדם רב יותר לתקופה קצרה, בעיקר בענפי המטעים, ההדרים ותות השדה. 

לאחרונה קיבלה הממשלה את הצעתו של שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח"כ אבי דיכטר, להגדיל את מכסת העובדים הזרים בענף החקלאות ב-10,000 עובדים נוספים, כמתן מענה לחקלאים שהסתמכו על עובדים פלסטיניים. מהלך זה התאפשר הודות לסיוע של ח"כ אלי רביבו, יו"ר הוועדה לעובדים זרים בכנסת, שקיים מספר דיונים בנושא זה עד למציאת הפתרון. 

כדי למלא את הצורך הגובר בידיים עובדות בחודשים הקרובים, משרד החקלאות ורשות האוכלוסין וההגירה יאפשרו לחקלאים פעילים, ובכלל זה חברות עיבוד שחקלאים פעילים נתנו להן את זכויותיהם, אשר העסיקו עובדים פלסטיניים עונתיים בשנת 2023, להגיש בקשה לעובדים זרים, שימלאו את מקומם. ההקצאה תינתן לחקלאים פעילים העוסקים בחקלאות גם בשנת 2024, אשר החזיקו בשנת 2023 בהיתר (עונתי או קבוע) להעסיק עובדים פלסטיניים.

ענף נוסף אשר זוכה למענה והגדלה של מכסת עובדים זרים הוא ענף הלול, שכן העובדים הפלסטיניים מסייעים בחיסון תקופתי של העופות. על כן ובמטרה לקיים את חיסון העופות כבשגרה, יהיו זכאים בשנת 2024 גם הלולנים להקצאת עובדים זרים למתן החיסונים.