שנה טובה למגדלי הירקות ולמשפחותיהם, למדריכים, לחוקרים, ליצרני התשומות ולכל העוסקים בענף ובחקלאות, שתהיה זו שנת בריאות, אחדות ותקווה לטוב!