חג שבועות שמח למגדלי הירקות, למדריכים, לחוקרים,
לכל העוסקים בענף הירקות ובכל ענפי החקלאות ולמשפחותיהם