חלפת המצליבים בכרובית ובברוקולי

נביל עומרי וליאור אברהם – האגף לירקות, שה"מ

נטע מור – תחום הגנת הצומח, אגף ענפי שירות, שה"מ

תיאור המחלה

חלפת המצליבים, הנגרמת על-ידי הפטריות Alternaria brassicicola  ו-Alternaria brassicae , פוגעת בקולסי כרובית, כרוב וברוקולי, וכן בעלי כרובית, כרוב, ברוקולי, קולרבי, צנון, כרוב ניצנים וכרוב סיני. בנוסף לכך, פוגעת המחלה גם בזרעים של הגידולים הללו. מחלה זו שכיחה ונפוצה בעולם בהיותה אוהדת תנאי אקלים טרופיים וסובטרופיים, והיא התבססה זה מכבר גם בישראל. התנאים האופטימליים להתפתחותה הם טווח טמפרטורות של 30-20 מעלות צלסיוס ולחות גבוהה.

הפגיעה בקולסי הכרובית והברוקולי מתבטאת בנקרוזה על הקולס. בתחילה מופיעה נקרוזה שצבעה חום בהיר, ולאחר מכן היא הופכת לשחור יבש. בתנאי לחות גבוהה והימצאות מים חופשיים על הקולסים, הופך כתם זה במהירות לריקבון לח, ככל הנראה בשל נוכחות חיידקים במקום (ראו תמונה להלן). על העלים מופיעים לרוב כתמים עגולים, שהם תחילה קטנים ובהירים, בהמשך משתנה צבעם לחום ולבסוף הופכים לכתמים גדולים, עגולים ושחורים. על הקולס ניתן לראות כתם אחד או כמה כתמים פזורים. הנקרוזה מתחילה משטח הפנים העליון של הקולס וחודרת פנימה עד לעומק של 5 ס"מ. קוטר הכתם יכול לנוע בין 0.2 ל-2 ס"מ. בשל צבעם הבהיר של הכתמים הנקרוטיים המופיעים בתחילת המחלה, היבול עשוי להיראות נקי כביכול, אך לאחר העברתו לבית האריזה או שמירתו בקירור יופיעו עליו כתמים שחורים, אשר לעתים ילוו בריח רע.

המורפולוגיה (המבנה) של הקולס בכרובית ובברוקולי מאפשרת צבירת טללים ולחות גבוהה, הנכלאים בקימורים המופיעים בקולס, והללו מאפשרים נביטה נוחה ומהירה של הנבגים הנוחתים עליהם. הנבגים יכולים לעבור מצמח לצמח או מחלקה לחלקה באמצעות רוח וגשם.

תפוצת המחלה בישראל

מחלת החלפת בברוקולי ובכרובית נמצאת בשדות הגידול בכל רחבי הארץ. היא עשויה להתפרץ באזורים שונים, כאשר תנאי האקלים מאפשרים זאת. מדי כמה שנים אנו עדים להתפרצות אלימה של המחלה בכל אזורי הגידול – מהדרום עד לצפון הארץ. המחלה עלולה להופיע גם בחודשי הקיץ, דהיינו מחודש אוגוסט ואילך, כאשר מתקיימים תנאי טמפרטורה ולחות מתאימים.

בשנת 2020, לאור התנאים האקלימיים ששררו בתקופת הסתיו (חום, לחות גבוהה וכמות משקעים מתאימה), אשר היו אופטימליים להתפתחות הפטרייה, היא נמצאה בעוצמה זו או אחרת כמעט בכל חלקת כרוביים בארץ. התפרצות המחלה החלה מחודש אוקטובר 2020, והיא הלכה והתעצמה בנובמבר, עם ירידת הגשמים שפקדו את מרבית אזורי הארץ.

התמודדות עם המחלה

סניטציה – בהגיע השדה לגמר קטיף, יש לכסח את הצמחים על-מנת לצמצם עד למינימום את אפשרות האחסנה של נבגי המחלה בקולסים הפורחים שאינם מרוססים.

השקיה עילית בקוונועים או בממטירים עלולה לתרום להתעצמות המחלה ולהתפשטותה, ולעומת זאת, השקיה בטפטוף עשויה לצמצם את התפשטות המחלה.

כיוון שבמקים רבים עשויה המחלה להופיע בקולסים בלבד, בלא שנראים סימפטומים על העלים, אין משתהים עד להופעתה על העלים כדי להתחיל בטיפול. לפיכך, יש לטפל בריסוסי מנע שבוע לפני הנצת הקולס, בתכשירים המיועדים והמורשים כנגד המחלה. חובה להקפיד על ריסוס אחת לשבוע, החל ממועד הנצת הקולס ועד תום הקטיף. בתחילת הגידול ניתן להשתמש בתכשירים סיסטמיים, כגון סקור או פוליקור, המשתלבים בממשק ההדברה עד 3-2 שבועות מהקטיף. התכשיר רובראל, שהיה מורשה בגידול עד שלושה ימים מהקטיף, הוצא מהשימוש בארץ. בשנתיים האחרונות נבחנו וקיבלו רישוי חירום תכשירים אחדים למניעה ולהדברה של המחלה בברוקולי, כשנדרשים שלושה ימי המתנה עד הקטיף. פרק זמן ארוך בין ריסוס לריסוס או החמצת ריסוס עלולים לגרום להתפרצות המחלה בקולסים ולפסילת היבול.

מצורפת טבלת התכשירים בברוקולי ובכרובית.

אנו מאחלים לכל המגדלים לצלוח בשיווקה של סחורה נקייה ובריאה.  

רשימת התכשירים להדברה ולמניעה של חלפת בברוקולי ובכרובית

התכשירריכוז/מינון לדונםימי המתנהשם גנריקבוצת פעילותהערות
סקור/סקוטר/ סקיפר/ בוגירון75 סמ"ק21DIFENOCONAZOLEG1מורשה רק בברוקולי
פוליקור/פולירון/טולדו75 סמ"ק21TEBUCONAZOLE
פולירם250 גרם5METIRAMרב אתרי
בראבו200 סמ"ק3CHLORTHALONILרב אתרימורשה רק בברוקולי
קוסמוס400 סמ"ק3CHLORTHALONIL+ SALT OF PHOSPHOROUS ACIDרב אתרימורשה רק בברוקולי
פולאר25 סמ"ק3POLYOXIN ALH4בתוספת ביו פילם אולטרה 
עמיסטר50 סמ"ק3AZOXYSTROBINC3מורשה רק בברוקולי
קומודור200 סמ"ק3CHLORTHALONIL+ AZOXYSTROBINמורשה רק בברוקולי
קאבריו200 סמ"ק3PYRACLOSTROBIN+ DIMETOMORPHC3+H5בכרובית מורשה לכשותית
הרקולס400 סמ"ק7POTASSIUM PHOSPHITE+ COPPER OXYCHLORIDEרב אתרי
מאסטר קופ250 סמ"ק7COPPER SULFATE PENTAHYDRATEרב אתרי
רדומיל גולד MZ300 סמ"ק14MEFEMOXAM + MANCOZEBA1מורשה לכשותית בכרובית בלבד
גלבן מנקוזב300 גרם7BENALAXYL +MANCOZEBמורשה לכשותית
בליס40 גרם3PYRACLOSTROBIN+
BOSCALID
C3+C2מורשה רק בברוקולי