חג שבועות שמח למגדלי הירקות ולכלל חקלאי ישראל ולמשפחותיהם!