הוקמה ועדה לבדיקת פערי התיווך בפירות ובירקות

שר האוצר, אביגדור ליברמן, שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי, ושר החקלאות, עודד פורר, חתמו ביום ראשון, 3.10.21, על כתב מינוי לצוות אשר יבדוק ויגבש המלצות בנושא פערי התיווך בירקות ופירות.

בראש הצוות יעמוד מנכ"ל משרד הכלכלה, ד"ר רון מלכא, ובצוות יהיו חברים: מנכ"לית משרד החקלאות, עו"ד נעמה קאופמן-פס, מ"מ הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, וסגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, עדי חכמון.

תפקידי הצוות יהיו:

  1. ניתוח של שרשרת ההספקה של פירות וירקות;
  2. בחינת חסמים וכשלי שוק שעלולים להביא לפגיעה בצרכן, לרבות פערי תיווך בהפצת תוצרת חקלאית של פירות וירקות או רווחיות חריגה לאורך שרשרת ההספקה שלהם;
  3. ככל שיימצאו כשלי שוק או חסמים או רווחים חריגים בכל אחת מחוליות שרשרת ההספקה, הצוות ימליץ לשרים על פעולות נדרשות לשיפור התחרות במקטעים אלה;
  4. המלצות אחרות בנושא הורדת יוקר המחיה של פירות וירקות.

כן צוין כי הצוות רשאי לזמן כל גורם הנראה לו רלוונטי להשמיע דבריו בפני הוועדה ולהיעזר ביועצים מטעמו. הצוות יגיש המלצותיו לשרים עד ליום 31.2.2022.

בסקירת הנושא באתר החדשות "דבר", כתב דוד טברסקי כי "בוועדה לא ייקחו חלק חקלאים או חברי חטיבת המחקר של משרד החקלאות" והוא ציטט את דברי מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבו וילן, כי "הנהלת משרד החקלאות מתעלמת גם הפעם מאנשי המחקר והמקצוע של משרד החקלאות ומנציגות המגדלים". בנוסף, אבו וילן ומזכ"ל תנועת המושבים, עמית יפרח, אמרו כי "לאורך כל הדרך התרענו כי יש לטפל בסוגיית שרשרת הערך של פערי התיווך וכי הבעיה אינה נמצאת אצל החקלאים. בעבר התקיימה ועדת מחירים שדנה בנושא ולא בדקה לעומק או לחלופין לא מיצתה כלל את תפקידה". לדבריהם, "נעקוב אחר הוועדה ואף נגיע לומר את דברינו בצורה מקצועית שנשענת על נתונים ועובדות".