"מצמחים לצמיחה: כיוונים חדשים במחקר ופיתוח חקלאי ומסחרי בערבה"

2020-zmiha