נוהל החזרת עובדים מאינטר ויזה

בהמשך מצורף הנוהל שנקבע על-ידי רשות האוכלוסין וההגירה בעניין החזרת עובד זר לאחר חופשת המולדת באינטר ויזה.

אלי אהרון מוסיף, כי נכון לכתבת שורות אלה, כל עובד המגיע מתאילנד אינו מחויב בבידוד, כיוון שתאילנד הינה מדינה ירוקה.

כמו-כן אלי מציין, כי הנוהל האמור אינו נוגע עדיין לעובדים חדשים, וכי הוא מקווה שגם לגביהם יגיע נוהל חדש בקרוב.

המגדלים מתבקשים לקרוא היטב את ההנחיות המצורפות ולהעביר את טופסי הבקשה והנלווים באמצעות הדוא"ל המופיע בדפי ההסבר.

להלן תצהיר חקלאי בעל היתר פנוי להעסקת עובד זר לחקלאות המבקש להתיר חזרתו של עובד זר מחו"ל בתקופת מגפת
הקורונה– נוסח מעודכן 2020.9.3 לחצו כאן להורדתו >>