חבריי מגדלי הירקות,

זו תקופה קשה לכלל אזרחי המדינה, וכולנו תקווה שנצא ממנה בשלום ובמהירות. במקביל, אנחנו, החקלאים, מתמודדים עכשיו גם עם "מלחמה" קשה על המשך קיום החקלאות, במיוחד בענפי הירקות והפירות.

כפי שבוודאי שמעתם, משרד האוצר העלה הצעה לביטול "מכסים" על יבוא פירות וירקות, ביטול שיומר במקביל ב"תמיכות ישירות לחקלאים", וכל זה נולד תוך מספר ימים ובמסגרת "חוק ההסדרים", חוק שהכנסת מאשרת אותו בחקיקת בזק, ללא כל דיון!

רק לפני ימים אחדים נפרדנו לשלום ממנכ"ל משרד החקלאות, שחימם את הגזרה ברעיונות דומים להפליא ולשמחתנו נכשל ביישומם.

אנחנו בטוחים ששר האוצר, ישראל כ"ץ, בן מושב המכיר היטב את החקלאים, לא ייתן יד לצעד כה הזוי, ועוד במיוחד בזמנים כאלה, בעידן הקורונה, בו מתגלה יותר מתמיד חשיבות ביטחון המזון למדינת ישראל, חשיבות החקלאות לבריאות הציבור, לאחזקת הגבולות, לשמירת השטחים הירוקים ולהספקה של תוצרת ירקות ופירות טרייה כל השנה ובמחירים סבירים.

אנחנו בטוחים ששר האוצר לא ייתן יד להגדלת ההכנסות של קבוצת יבואנים, שלא רואים דבר מול עיניהם מלבד רווח מזדמן, וכל זאת מול ציבור אוהד החקלאים, שברורות לו יותר מתמיד חשיבותם ושמירתם.

אין בעולם תקדים, בו מדינה ביטלה מכסים "בן לילה"! יתר על כן, החקלאות בעולם המפותח נתמכת בדרכים רבות ומגוונות פי כמה מאיתנו, הרבה מעבר לתמיכות בחקלאות ישראל, וזאת מתוך הכרה בחשיבותה של החקלאות בייצור מזון. התמיכות בחקלאי ישראל הן מהנמוכות בהשוואה לממוצע מדינות ה-OECD והאיחוד האירופי.

כל החקלאים כמובן בעד תמיכות לחקלאות, שמתקשה זה שנים רבות להרים ראש מעבר לכיסוי הוצאות הייצור, ללא שוק סיטוני מודרני שיאזן את פערי התיווך, אבל כמובן אנו מתנגדים לקשור זאת בהפחתת מכסים, שעלולה לסתום את הגולל על ענפי חקלאות שלמים בישראל. נראה את כל הוגי הרעיון עומדים מול ציבור הצרכנים, כאשר אין בנמצא להשגה אפילו חלק משפע מוצרי הפירות והירקות שעומדים לרשותם בכל עונות השנה, או מה יאמר אותו ציבור כאשר המחירים יעלו במקום שיפחתו.

הציבור לא טיפש. נפנוף בדגלי "פער התיווך" או "יוקר המחיה" כבר נחשף במערומיו בכתבות רבות בתקשורת, כפער מלאכותי בעיקר של חלק מרשתות השיווק, ואנחנו מצרים על כך מאוד, כי החקלאים והמשווקים צריכים לצעוד יד ביד כדי להבטיח ביטחון מזון ובמחירים סבירים, ולא ניתן שהאשמות חסרות שחר יוטלו על ציבור שלם וחרוץ של חקלאי ישראל.

עם היוודע תוכנית זו של משרד האוצר, הוקם צוות של ההנהגה החקלאית, התאחדות חקלאי ישראל, התאחדות האיכרים ומועצת הצמחים, שמנהל מגעים עם משרד החקלאות, בראשותו של שר החקלאות, אלון שוסטר, ומנכ"ל המשרד, נחום איצקוביץ, שמבינים את משמעותו של צעד כזה ואת הצורך בהגנה על החקלאים.

מאיר יפרח