לאלון שוסטר ידידנו, שר החקלאות החדש, ברכות!!!!

עבודה רבה וחשובה מחכה לך, לאחר תקופה ארוכה של שממה ואובדן דרך, תוך ייבוש המשרד בפעילויותיו השונות.

ענף הירקות זקוק לשינויים גדולים, כולל תקציבים במנהלת ההשקעות, הקמת שוק סיטוני חדש, צמצום פערי המחירים, הוזלת המים ושמירה על מועצות הייצור, המחקר וההדרכה.

תקופת השירות תמיד קצרה מדי והמלאכה מרובה, אך כולנו סמוכים ובטוחים לעת הזאת כי אתה האיש הנכון במקום הנכון.

נסייע להצלחתך שהיא גם הצלחתנו.