הצעת חוק החקלאות

אלי אהרון

 

הצעת חוק החקלאות הונחה על שולחן הכנסת בכנסת העשרים, בשנת 2017 על-ידי היוזמים:
חברי הכנסת איתן ברושי ואחרים (בסך-הכול 30 חברי כנסת מכל סיעות הבית).

הצעה זו לא קודמה לצערנו עד לרגע זה, וזאת על אף שנראה כי יש לה תמיכה מקיר לקיר.

בכל הזדמנות שעולה נושא החקלאות, מתגייסים כולם להזכיר חוק זה ואת הצורך לקדם את חיקוקו בכנסת ישראל.

זו היא הצעה שתגדיר את החקלאות כענף בעל חשיבות לאומית ותייצר תוכנית רב-שנתית לפיתוחה.

הצעה זו תבטיח הספקת מזון טרי ללא תלות ביבוא, תטיל על שר החקלאות לגבש תוכנית רב שנתית, שתתפרש על פני 5 שנים ותובא לאישור הממשלה. תוכנית זו הינה בעלת חשיבות רבה, בעיקר לאחר שעברה שנות משבר קשות, והיא תבטיח את המשך קיומם של החקלאים בישראל.

חשוב שכל החקלאים ידעו מה כוללת הצעת החוק, לחצו כאן באתר ארגון מגדלי ירקות, לידיעת כולם.

להצגת הצעת חוק החקלאות לחצו כאן