לחצו כאן לפתיחת מסמך פירוט תעריפי המים אשר בתוקף מ 1- בינואר 2019 >>