הדברה של כשות השדות

שאול גרף

הנוסע בכבישי הארץ נחשף שוב לצבע הכתום המאיים של כשות השדות.

הכשות הנו צמח טפיל השייך למשפחת החבלבליים. צמח זה נובט מזרעים המצויים בקרקעות מאולחות. השלב מנביטה והצצה עד להתקשרות גבעולי הכשות עם צמח הפונדקאי (צמח תרבות או עשב רע) הוא קצר ביותר ומהווה את הקטע היחיד בו צמח זה הנו עצמאי. מייד עם התקשרות הכשות לצמח הפונדקאי הוא הופך לטפיל ומאבד את עצמאותו ההזנתית. הכשות שואבת מהפונדקאי את כל המזונות הדרושים לבניית רשת גבעולים ענפה. הפגיעה עלולה להיות על-ידי  פחיתה ביבולים ועל-ידי פגיעה באיכות המוצר, עד כדי פסילתו.

גבעולי הכשות נכרכים על צמח הפונדקאי ומתפשטים והולכים גם לצמחים שכנים.

בגידולים הנקצרים מספר פעמים בעונה, כמו אספסת, עלולה הכשות להתחדש ולהתעצם בין קציר לקציר בדרך של  ריבוי וגטטיבי, על-ידי פיזור גבעולי הכשות בחלקה שנקצרה.

עם התבגרות הכשות מתחילה הפריחה, ייצור הזרעים, הבשלתם והבטחת היכולת להתפשטות חוזרת בשנים הבאות.

זרעי הכשות עלולים להיות מועברים על-ידי ציפורים הניזונות מפירות הכשות, מזרעים המופקים משדה נגוע, מקש או שחת הנאספים משדה מאולח ומשמשים כמזון לבעלי-חיים ובהמשך כבסיס לזבל אורגני המיושם בשדות ועלולים לעבור גם במי השקיה שמקורם במאגרים פתוחים. זרעי הכשות דורשים טמפרטורה גבוהה יחסית ולא ינבטו בדרך כלל בטמפרטורה הנמוכה מ-15 מ"צ. מכאן כי זרעי כשות עלולים לנבוט במשך כל חודשי האביב, הקיץ והסתיו.

הכשות הולכת ופושטת על שדותינו וכובשת לה חלקה אחר חלקה, ונזקיה כבר ניכרים בגידולים חקלאיים רבים.ימים אלו הנם הימים בהם ניתן להשמיד את צמחי הכשות ולמנוע את הפצתה הנוספת בשולי הדרכים ובשדות.

 

מניעה, הדברה ותרבות חקלאית

  1. מניעת יצירתם של זרעים מצמחי כשות המתגלה בשדה או בשולי השדה על-ידי השמדת צמחי הכשות עם התגלותם (מהלך זה מחייב בדרך כלל המתת צמח הפונדקאי עם צמח הכשות, תוך לקיחת מקדם ביטחון להשמדת קטעים שאינם נראים נגועים).

 

              ההדברה תעשה בדרכים הבאות: 

  • הדברת הכשות, עם הגידול התרבותי או העשב עליו התבססה, בעזרת קוטל עשבים כללי כגון דו קטלון, ראונדאפ, בסטה ודומיהם. רצוי לבחור את קוטל העשבים הפועל בצורה הטובה ביותר על הפונדקאי עליו יושבת הכשות.
  • השמדת צמחי כשות בצדי השדות, בשולי דרכים, בדפנות מאגרי מי השקיה ושאר אזורים בלתי חקלאיים בהם נמצאים צמחי כשות.
  1. טיפול בררני כנגד עשבים רעים המהווים "פונדקאי מגשר" להיטפלות הכשות לגידול התרבותי (לדוגמא השמדת הירבוז המשתרע בעגבניות לתעשייה).
  2. ביצוע קילטור בין שורות הגידול לפני הצצת הכשות. בכך תושג הדברה נוספת של עשבים רעים וכן ייבוש שכבת הקרקע העליונה בה נובטת הכשות.
  3. נקיטת מחזור גידולים הכולל גידולים "עמידים" לכשות (שעועית, כותנה, דגניים) וגידולים בהם ניתן להשתמש בתכשירים קוטלי עשבים המדכאים את הכשות (כגון סטומפ או קרב) .
  4. שילוב מספר שיטות שהוזכרו מעלה.

 

אשמח לעזור.