חג פסח שמח לכל מגדלי הירקות, לכל החקלאים בישראל,
המשכימים בעקשנות יום יום בראש מורם לעבודת החקלאות
למדריכים ולחוקרים, לכל המסגרות המקצועיות התומכות ומקיפות את החקלאים,
למשפחות התומכות והשותפות ולכל עם ישראל.