אלי אהרון

בתאריך 7.3.17 התקיים בבית המשפט העליון דיון בנושא. כזכור, במהלך ההתדיינות ביקשו השופטים שהנושא יובא בפני שר האוצר, כדי לבדוק אם המדינה מוכנה להקל ולהשיב את נקודות הזיכוי לעובדים הזרים. מבחינת בית המשפט, המהלך מול שר האוצר נשא פרי, והמדינה השיבה לבית המשפט שחצי נקודת זיכוי תוחזר לעובדים השנה, וחצי נקודה נוספת תתווסף ותוחזר לעובדים בשנה הבאה. השופטים סברו כי העתירות בנושא מיצו את עצמן ואף ציינו שעמדת המדינה מקובלת עליהם וכי המדינה אינה חייבת להעניק הטבות המוענקות לתושבים קבועים. כלומר, בסיכומו של דבר התוצאה היא החזרת נקודת זיכוי אחת לכלל העובדים הזרים בחקלאות.