אישור חממות עם הסדר לעבודה בגובה

ביום 1.1.17 נכנס לתוקף תקן בתי צמיחה חדש שמספרו 1176, המתייחס לעבודה בגובה בחממות. הפתרונות המוצעים לעבודה בגובה הינם כיסוי קשיח, קו חיים עילי או תחתי, רשתות בטיחות, מונע נפילה או בולם נפילה ומעקים ומסעדים. הכניסה לתוקף של תקן זה מחייבת את משרד החקלאות במספר צעדים, שיפורטו להלן, כך הודיע צביקה כהן, סמנכ"ל בכיר מימון והשקעות במשרד החקלאות, במכתב שהפיץ למנהלי מחוזות, למתכננים, לפקידות תא תכנון ולחקלאים:

  1. בקשות להקמת חממות של דגמים חדשים – יצרן המבקש להכניס דגם חממה חדש לאישור המנהלת יצטרך לעמוד מראש גם בתקן החדש.
  2. בקשות של חקלאים להשקעות בדגמים הקיימים– בימים אלה נשלח מכתב לכל יצרן ודגם של חממות המאושרות במנהלת, שיעביר הצעה אחת או יותר (כולל שרטוטים) לפתרון המוצע לעמידה בתקן. בנוסף, לכל בקשה פרטנית יש לצרף התחייבות של המבקש לבצע את אחד הפתרונות המוצעים על-ידי היצרן לעמידה בתקן.

דוחות ביצוע לכתבי אישור קיימים לחממות שהוקמו החל מה 1.1.2017 – על החקלאי להציג למתכנן את הפתרון לעמידה בתקן שנבחר על-ידיו. במידה שלא, יאשר המתכנן את דוח הביצוע רק לאחר קבלת טופס התחייבות המגדל לביצוע הפעולות הנדרשות לעמידה בתקן, כפי שאישר היצרן, תוך 180 יום..