לכבוד יצואני תוצרת חקלאית:

לאחרונה אנו עדים למקרים של תפיסות לכאורה של FOSETYL- AL בתוצרת ישראלית בעיקר זו
המשווקת לגרמניה והולנד. נמצא כי ברוב המקרים, החומרים המתגלים במעבדות הם תוצרי הפירוק
של הפוסטיל דהיינו חומצה פוספונית ומלחים שלה.

לפרטים המלאים ולפתיחת המסמך לחצו כאן