הופעת גזע חדש של פוזריום הנבילה של עגבניות

שלי גנץ, נטע מור, יעל רקח, יעקב קטן

בארץ נמצאים שני גזעים פיסיולוגיים של פוזריום הנבילה ((Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici אשר מכונים גזע 1 וגזע 2. הזנים הגדלים בארץ עמידים לשני הגזעים הללו. בעולם מוכר גזע שלישי (גזע 3), אשר מסוגל לתקוף את הזנים הרגילים העמידים לגזע 1 וגזע 2.

לשמחתנו, קיימים קווי עגבניות שהם עמידים לגזע 3 והם מוכרים למטפחי העגבניות בארץ. כמו-כן, קיים גזע 2 של דוררת, אשר יכול לפגוע בזני עגבניות רגילים שהם עמידים לדוררת. לפיכך, חשוב ביותר לדעת אם קיימים גזעים חדשים בשטחי עגבניות במקומות נוספים. למידע זה חשיבות רבה בתכנון תכניות הטיפוח ובמניעת הפצתו.

הננו מבקשים את עזרת המגדלים ואת שיתוף הפעולה שלהם לגילוי מוקדים אפשריים של גזעים חדשים, אם ישנם. ככל שנקדים לגלותם, יוטב לכולנו. לפיכך, אנו מבקשים שתנקטו בצעדים הבאים:

אם אתם מגלים צמחי עגבניות חשודים בגיל חודשיים ומעלה, דהיינו, עם סימפטומים של נבילה ו/או התייבשות, יש לבדוק תחילה אם נמצאת החמה בצינורות העצה בחלק התחתון של הגבעול בגובה 5 ס"מ. כמו-כן, יש לעקור את הצמח ולבדוק אם נמצאים על שורשיו עפצים של נמטודות העפצים, ובמקרה זה אין לשלוח דוגמאות. לשם בדיקת נוכחות אפשרית של פתוגנים על-ידינו, אין צורך לשלוח צמח שלם, מספיק לשלוח קטעים של החלק התחתון של הגבעול באורך 5-4 ס"מ.

 

להלן הנחיות למשלוח הדוגמאות:
1. לאסוף דוגמאות של 4 צמחים חשודים, מכל זן בנפרד, מכל חלקה נבדקת.

2. לארוז את קטעי הגבעול (מכל זן בנפרד) בשקיות נייר כפולות. לצרף נייר שיש בו מידע כדלקמן:

א. היישוב שבו השדה הנבדק (וציון ספציפי של החלקה, אם קיים)

ב. שם המגדל

ג. הזן

ד. האם נמצאה החמה בצוואר השורש

ה. היקף הנגיעות בשדה (צמחים בודדים, נגיעות בינונית, נגיעות רבה)

ו. פרטים נוספים לפי הבנתכם

ז. שם השולח(ת) ומספר הטלפון

ח. יש להודיע על משלוח הגבעולים לד"ר יעל רקח, טל' נייד: 050-8228817, כתובת מייל: yael.rekah@mail.huji.ac.il

יש לשלוח את החבילה או להביא אותה בתיאום עם: ד"ר יעל רקח, המח' למחלות צמחים, הפקולטה לחקלאות, רחובות 7610001.

תודה על שיתוף הפעולה!