בימים אלה נעשים ניסיונות לפרק התארגנויות של חקלאים, כמו באיחוד מועצות למיניהן, מתוך כוונה, כביכול טובה, לצמצם עלויות לחקלאים, או לגבות כספים באמצעות העלאת מחיר המים במקום מהתוצרת. אין לשכוח, הכספים תמיד יוצאים מאותו כיס של החקלאי, ומרוב התייעלות ייתכן שאף יצטרך לשלם יותר.

לכן, יש כיום חשיבות לגוף חקלאי מייצג חזק, כהתאחדות חקלאי ישראל, השואב כוחו ממגדלים, מתנועות ומהאזורים באמצעות הוועדות החקלאיות. זהו גוף הלוקח על עצמו את הטיפול בכל בעיות החקלאות, ההולכות ומתרבות מול מדיניות ממשלה, אשר מתייחסת לחקלאות כסתם עוד עיסוק ולא כערך לאומי. אין לי ספק שאת המחיר ישלמו מאוחר יותר ובהרבה כסף.

יש צורך להבטיח את תקציבה של ההתאחדות. אמנם אף אחד לא אוהב לשלם, אבל שירות וטיפול אים, שתוצאותיהם שוות מיליונים, בזה כולם רוצים.בבעיות החק לכן, חשוב להגדיר את פעילות התאחדות חקלאי ישראל, שכיום בראש מעייניה הטיפול בעובדים הזרים, כולל הקצאות ראויות, תנאי העסקה ומיסוי, והטיפול במים על כל הבטיו, כולל הטלי הפקה, מחירי המים, טיפול בהתפלת מים והוזלת עלויות.

בנוסף, ההתאחדות עוסקת בקשר עם משרדי הממשלה, בהכנת תחשיבים כלכליים, בהפעלת פעילים ם בכנסת בנושאים חקלאיים, בשמירה על התארגנויות החקלאים והתייעלותם, בטיפולולוביסט בנושאי הדרכה, מחקר, מיכון ומנהלת ההשקעות. ודאי שיש תפקידים רבים נוספים אשר לא
העליתי על הכתב, ועוד רבים יעלו על סדר היום, אבל המסר הוא שלחקלאים צריך להיות גוף יציג אחד, שירכז את כל הבעיות בכל הענפים, למען עתיד טוב יותר ופרנסה בכבוד לכל החקלאים העוסקים בו.

בברכה
מאיר יפרח
מזכיר ארגון מגדלי ירקות
יולי 2003