קיבוצי חבל מעון בנגב המערבי, המגדלים והמשווקים הגדולים בישראל של תפוחי-אדמה, מסיימים עונת שיא בשיווק תפוחי-האדמה, שבמהלכה קלטו ושיווקו 98 אלף טונות של יבולי חורף, מהם כ-70 אלף טונות יוצאו למערב אירופה ולרוסיה.

 

מנכ"ל מפעלי חבל מעון, השי רובין, מסר שכמות יבולי תפוחי-האדמה גדולה ב-11% מזו של החורף הקודם – 88 אלף טונות – שהייתה אף היא שנת שיא. השי הוסיף כי היבולים היו יכולים להיות אף גבוהים יותר, אלמלא אירוע קרה שפקד את שדות הנגב המערבי במהלך החורף וגרם לנזקים.

 

הביקוש לתפוחי-אדמה באירופה גדל, מאחר שבקיץ הקודם הייתה עצירת גשמים למספר שבועות באירופה, שגרמה לנזקים, כיוון שהחקלאים האירופיים אינם ערוכים להשקיה.

 

היקפי היצוא האדירים וחסרי התקדים חייבו היערכות מיוחדת מבחינה לוגיסטית, בעזרתה של חברת אגרקסקו, המבצעת את כל היצוא של קיבוצי חבל מעון. העיכובים בנמלים הקשו על ביצוע היצוא, אך בסופו של דבר עשתה כל הכמות את דרכה לשוקי היעד.