כמקובל בכל שנה, התקיימה בקיבוץ ארז, בתאריך 25.8.09, התערוכה השנתית של זני תפוחי-אדמה חדשים, בהשתתפות כ-200 אורחים, בעיקר מגדלים וכל הנוגעים לגידול.

בתערוכה הוצגו זה בצד זה דוגמאות מייצגות של פקעות מאתרי הגידול, בהם נבחנים הזנים, השרון, אזור החול (צאלים), אזור הלס (סעד) ואצבע הגליל. ניתן היה להתרשם משינויי המופע בין אזורי הגידול השונים ומהשפעת סוג הקרקע על המראה החזותי.

מבחן הזנים משווה בין הזנים המיועדים ליעדי שיווק מוגדרים: שוק מקומי, יצוא, תעשייה, ולמגדל ניתנים כלים לשיפוט הזן בעזרת חוברת הסיכום שחולקה למשתתפים.

השנה נבחנו מעל 60 זנים חדשים, וזו עלייה במספר יחסית לשנים קודמות. הדבר מצביע על ההתעניינות והחשיבות של שמייחסות חברות הזרעים למבחן הנערך בארץ. 18 חברות שלחו זנים למבחן, כאשר חלק הארי של הזנים שנשלחו מופיע לראשונה במסגרת הניסיונות.

במסגרת מפגש המגדלים סיכם שמעון ורשבסקי את הפעילות במהלך השנה כולה, במצגת ובמלל, ובהמשך הרצה ד"ר יוסי הירשנהורן בנושא העלקת בישראל, תפוצתה והסכנה לחקלאות מטפיל זה. ההרצאה הציגה בעיה חמורה, שהדרכים להתמודדות עמה לא קלות. בקרב מגדלים רבים מזוהה הפגע הטפיל עם גידול עגבניות לתעשייה באזורים הצפוניים, אולם הפוטנציאל לנזק הוא לטווח רחב מאוד של ירקות, כמו גם לגידולי שדה אחרים בכל חלקי הארץ. רק אם נהיה כולם ערים לחומרת הבעיה ולסכנות אשר היא מעמידה בפני חקלאות ישראל, ניתן יהיה לצמצם את נזקיה ולהמעיט את קצב תפוצתה.

תודות וברכות לצוותים העוסקים כל השנה במבחני הזנים החדשים, כמו גם תודות לצוות של קיבוץ ארז, הדואג כל שנה להקמת התערוכה ולאירוח חם ומהנה.

יוסי ארזי