חדש! פגעי תבלינים בישראל

בימים אלה ראה אור "זיהוי פגעים, ממשקי הדברה והמלצות", מאת שמעון ביטון ודוד סילברמן.

ניתן לרכוש את הספר בהמחשה בשה"מ, טל' 03-9485591