מו"פ בקעת הירדן משרד החקלאות ופיתוח הכפר מו" אז בקעת הירדן
שירות ההדרכה והמקצוע ועדה חקלאית
מחוז העמקים

ביום שני, 23.3.09, תתקיים במו"פ בקעת הירדן – תחנת צבי
הצגת ניסויי תבלינים בעונת 2009
בתוכנית:
09:00-08:30 מפגש – קפה וכו'
10:30-09:00 סיור מודרך בחלקות הניסויים:
· מנטה – השפעת משטר השקיה ודישון על יבול, איכות וחיי מדף
חוקרים: אפרים ציפלביץ, ד"ר דודי קינגסבוך, דויד סילברמן
· רוקולה – השפעת משטר השקיה על יבול איכות וחיי מדף בגידול בקרקע
חוקרים: אפרים ציפלביץ, דויד סילברמן, דודי קינגסבוך
· רוזמרין, קורנית, מרווה – גידול תבלינים ללא חרקים – ממשק הדברה, ממשק גידול, זנים חדשים
חוקרים: שמעון ביטון, ד"ר נתיב דודאי, דויד חיימוביץ, דויד סילברמן
10:30 – הרצאה:
השפעת משטר השקיה על יבול, איכות וחיי מדף בגידול רוקולה בקרקע.
דו"ח ראשוני של אפרים ציפלביץ

צוות המו"פ ועדה חקלאית מדריכי שה"מ ומועצת הצמחים
אפרים ציפלביץ, אחיעם מאיר, צבי אבנר דויד סילברמן, שמעון ביטון, נעמה
זיוה גלעד דוד שפירא, איציק אסקירה