השתלמות לפקחים, למדריכי הגנת הצומח ולמדריכי ירקות בנושא

לאור השינויים בדרישות ליצוא תבלינים לארה"ב והשפעתם על הענף, ציבור המגדלים מוזמן ליום עיון בנושא הנ"ל, שייערךביום ה', ט"ז באדר, 12.3.09, באולם הסמינרים, משרד החקלאות, קומה 0 בבית דגן.

על סדר היום:

9:00-8:30

התכנסות

9:05-9:00

פתיחה

שלמה ישראל, מנהל (בפועל)

תחום הגנת הצומח, שה"מ

9:35-9:05

תפיסות חרקים בחו"ל –

השפעתן ומשמעותן לגבי היצוא

רן בן-דוד,

מנהל שירותי הביקורת,

השירותים להגנת הצומח

10:05-9:35

עדכונים ותמונת מצב בפרויקט גידול תבלינים ללא חרקים חיים לארה"ב

דויד סילברמן,

רפרנט תבלינים, שה"מ

10:35-10:05

נגעי הסגר לתבלינים ליצוא לארה"ב

דוד אופטובסקי, מנהלת תחום אבטחת בריאות הצמח, השירותים להגנת הצומח

11:00-10:35

הפסקה

12:30-11:00

המלצות להדברת חרקים, תכשירי הדברה וימי המתנה, טיפולים נוספים

שמעון ביטון,

הגנת הצומח, שה"מ

13:00-12:30

מערך ביקורת השירותים להגנת הצומח ליצוא תבלינים לארה"ב

חיים תג'ר, מרכז יצוא,

השירותים להגנת הצומח

השתתפותכם חשובה לנו מאד. נא לאשר הגעתכם בטלפונים: 03-9485334 או 03-9485303.

אביבית לביא

ראש ענף הדרכה הגנת הצומח