19.9.2004


זה שנים שנבדק גידול עירית בשרוולי פרליט (מצע מנותק) ברמה ניסיונית וגם ברמה מסחרית אצל מגדלי התבלינים. על סמך הממצאים התברר, כי גידול עירית במצע פרליט הקנה יתרון מובהק ברמת היבול לעומת הגידול בקרקע, וכך גם התוצאות הכלכליות.

לאור ממצאים אלה, הוגשה המלצה למנהלת ההשקעות במשרד החקלאות, להכליל את מצע פרליט בשרוולים במסגרת הסעיפים המאושרים.

בימים אלה נמסר כי הבקשה אכן אושרה.