יכום עונת עגבניות לתעשייה 2013

 

עונת 2013 מאחורינו. למרבית החקלאים הייתה זאת שנה כלכלית טובה: יבולים גבוהים, בריקסים נורמטיביים, פדיון סביר ויותר לדונם. לקבלני הקטיף הייתה שנה טובה של חלקות שהניבו יבולים שלא ידענו כמותם בשנים קודמות. המפעלים קיבלו את כמות העגבניות שהחקלאים התחייבו לספק ויותר, אולם, לא תמיד באיכות צבע ראויה.

 

השנה הייתה פריצה של הזן H-4107, שבלט ביבולים גבוהים לדונם ובאיכות צבע טובה. חלקות הזןH-9780  הניבו יבולים גבוהים, אולם בהרבה שדות באיכות צבע לא מספקת. אולם, כאשר היה פקק בקצב עיבוד העגבניות והיה איחור מסוים בקטיף, בחלק מהמפעלים, יכול היה זן זה להמתין ואפילו להשתפר בצבע.

 

בהתמודדות עם העלקת השתמשו מספר חקלאים בתכשיר "הימלאיה" (מלאיק הידרזיד), שמשווק על-ידי חברת אפעל. ברמות נמוכות עד בינוניות של שיבוש בעלקת הושגה הדברה סבירה של העשב הטפיל עם פגיעה שולית, אם בכלל, בעגבניות. בשיבוש קשה ההדברה לא הייתה מספקת. יש לציין, שלא כל החקלאים שהשתמשו בתכשיר מילאו אחר הוראות השימוש. יש גם לציין שלתכשיר היה רישוי מוגבל ל-500 דונם בעונת 2013.

 

השנה הייתה השנה האחרונה של מיזם העלקת, ונצטרך לשבת על המדוכה ולחשוב על ההמשך.

שנה טובה ובריאה.

 

שאול גרף