כל שרציתם לדעת על המחלה, שמחוללה הוא החיידק פסאודומונס טומטו – Pseudomonas tomato

הפתוגן: חיידק בשם פסאודומונס טומטו – Pseudomonas tomato.

המחלה: ניקוד בקטרי, ובאנגלית: Bacterial speek.

מקורות המדבק: זרעים, שאריות צמחים, ספיח, זבלים אורגניים, כולל קומפוסט לא תקין, מגשים, עציצים, כלי עבודה, רשתות, קירות ובני אדם.

סימני המחלה: בעלים – ניקוד כהה קטן, המוקף בהילה בהירה. עם הזמן האזור הכהה הופך לכתם נקרוטי, שסביבו הילה גדולה בהירה. בפרי הירוק – נקודות כהות, המוקפות אזור ירוק כהה.

התנאים להתפתחות המחלה: מקור מדבק, טמפרטורות בטווח של 24-18 מ"צ ומים חופשיים. ככל שהנוף רטוב במשך זמן רב יותר, כך יואץ קצב התפתחות המגפה. החיידק שורד בקרקע עד לפירוק כל שאריות הצמחים.

אופן החדירה לצמח: החיידק בעל כושר תנועה, והוא עובר דרך פתחים טבעיים, פצעים ושערות שבורות.

גשמים והתזת מים ואדמה על הצמח עלולים להדביק ולהעביר את המחלה לחלקי צמח שונים, כולל גבעולים ופירות.

הדרכים האפשריות להתגוננות:

 • – שימוש בזרעים בעלי תעודת בריאות ממעבדה מוסמכת.
 • – הקפדה על כל כללי הסניטציה בעת הכנת השתילים. בכל שלב בהכנה יש לבדוק ולתקן את הנדרש, כמו: ניקיון המצע, המגשים, מכונת הזריעה, עגלות, חדר הנבטה, שולחנות ורצפות בחממה ועוד.
 • – טיפול בתכשיר קנון ובתכשיר נחושת 24 שעות לפני ההוצאה מהמשתלה.
 • – בחירת השטח לשתילה – רצוי לפחות מחזור של שנתיים.
 • – שטיפת כלי העיבוד, הצבת השורות עם כיוון הרוח, השקיה בטפטוף וזיבול נקי מחיידקים.
 • – ביקורים סדירים בחלקה לפחות אחת לשבוע, וטיפול בבעיות המתעוררות בשטח ובתנאי האקלים, כמו למשל טיפול מונע לאחר ימי גשם.
 • – בשדה יש לטפל מיד עם התגלות כתם ראשון.
 • – מטפלים 3-2 טיפולים בתכשירי נחושת מורשים, תוך כיסוי מלא של הנוף. התייבשות הנוף והתחממות מזג-האוויר עשויות לסייע לצמחים להתגבר על המחלה.
 • – גשמים מאוחרים וטללים רבים עלולים להביא להתפרצות מחודשת של המחלה, גם בצמח הבוגר.
 • – קיימים זנים עמידים, המסומנים בפרסומים כ-P או Pto.
 • – קיימות שתי תואריות לנחושת. בעגבניות לתעשייה נמצאה כיעילה ביותר התוארית של הידרוכסיל הנחושת.
 • הערה: נמצא כי שילוב של תכשיר נחושת עם תכשיר קרבמטי, כגון מנב, הינו בעל אפקט סינרגטי בהדברת החיידק.

 ד"ר גיורא קריצמן – מינהל המחקר החקלאי

תמר אלון – שה"מ, שאול גרף – מו"פ צפון