מבזק למגדלי הפלפל בבקעת הירדן:

אגרוטכניקה וטיפולים לאחר קטיף בעקבות גל הקור

ינואר – פברואר 2012

 

החורף שהקדים לבוא התאפיין בטמפרטורות לילה נמוכות לפרק זמן ארוך וגרם לעצירת הגידול הווגטטיבי וליצירת חנטים רבים ומעוותים. תנאים אלה מחייבים התנהלות מושכלת, המותאמת לשיטת הגידול (בית רשת, מנהרה, חממה) ולזן.

השנה מזג-האוויר צופן בחובו סכנת קרה, ההולכת וגדלה ככל שגל הקור ממשיך, ולכן חשוב להתעדכן בתחזיות מזג-האוויר ולהפעיל אמצעים מונעי קרה, כמו השקיה וכיסוי ברשתות, כשבתחזית צפויה סכנת קרה במקומות הנמוכים. כוחם של אמצעי ההתגוננות מוגבל, אך בעת קרה הפעלתם עשויה לשמור על  הגידול ולהבטיח את המשך הקטיף לאחר האירוע. מומלץ לעיין בדפון להתגוננות מפני קרה, שפורסם גם השנה באתר מו"פ בקעת הירדן (וגם בגיליון קודם של מבזק ירקות).

דילול פירות והסרת עוקצים "שפיצים"

הקור של נובמבר, שהמשיך לסירוגין גם בדצמבר, גרם לחנטה מרובה של פירות מעוותים בחלק העליון של הצמחים. עומס רב של חנטים, שבחלקם הגדול מעוותים ובעלי "שפיצים", יפגום ביכולתו של הצמח למלא את כל הפירות ולהגיע לגודל הרצוי ולאיכות הרצויה.

לפיכך, מומלץ להסיר פירות מעוותים, לדלל ולהשאיר רק את הפירות הפחות מעוותים שחנטו בחלקו העליון של הצמח; זאת כדי לאפשר לפרי הנותר להגיע לגודל סביר ולמנוע מהפירות שלא יתאימו לשיווק לגזול יסודות הזנה וסוכרים, שגם כך נמצאים בימים אלו בחוסר בצמח. קשה להמליץ באופן גורף על מספר החנטים שיש להשאיר על הצמח, כיוון שיכולת הצימוח של הפירות תלויה בגודל הצמח ובשטח העלווה החיונית שקיימת עליו. המתלבטים מוזמנים להיוועץ בצוות ההדרכה.

 

רשת צל

תקופה זו של השנה מאופיינת ברמות קרינה נמוכות יחסית, כך שכל הקרינה הקיימת נדרשת לצמח להטמעה וליצירת המשך הצימוח ומילוי הפרי. במקרה שהפרי חשוף לקרינת שמש ישירה בחממות ובבתי רשת עם צימוח דל יחסית, יש לשקול פריסת רשתות להגנה על הפרי המבשיל מפני מכות שמש.

כמו-כן, מומלץ לפרוס את רשתות הצל אם יש סיכוי לקרה בלילה, משום שהרשת תאט את בריחת החום מהחממה ותקטין או אף תמנע נזקי קרה.

בכל מקרה, לאחר קטיף הפרי החשוף לשמש, יש להסיר את הרשתות כדי לאפשר המשך צימוח והטמעה יעילה.

שימוש ברשתות עשוי אף לסייע בהגדלת הצימוח הווגטטיבי בחלק העליון של הצמח, בפריסת העלים ובהתארכות הפרקים, ובהמשך גם בהגנה על החנטים העליונים.

 

וילונות בבתי צמיחה

נהוג כיום שבתי הצמיחה נטולי וילונות, בעיקר בשל העבודה הכרוכה בפתיחה ובסגירה של המבנה ובשל סכנת הבוטריטיס, העלול להתפשט במבנה שאינו מאוורר היטב. עם זאת, בשנים קרות, שבהן הסיכון לקרה גבוה, אנו ממליצים על התקנת וילונות כדי לצבור יותר חום בחממות (ביום ובלילה). מובן שיש להקפיד על פתיחת הווילונות בבוקר רק לאחר התחממות המבנה, לקראת השעה 10:00-9:00 (פתיחה מוקדמת אינה תורמת במאומה, כיוון שהטמפרטורות עדיין נמוכות ולא מתרחשת פעילות פוטוסינתטית), כדי להבטיח אוורור והחלפות אוויר ושחרור עודפי לחות. מחד, על הפתחים לאפשר אוורור, ומאידך, לשמור על טמפרטורת חממה גבוהה ככל הניתן. בלילות, שבהם צפויה קרה, רצוי להשאיר את המבנה סגור בכל שעות היממה.

 

טיפול בפרי בשדה ובבתי אריזה

בתקופה זו יש חשיבות עליונה להקפדה על כללי התברואה, כדי לצמצם למינימום ריקבון במשלוח.

סניטציה – יש להקפיד על הוצאה ואיסוף של כל חומר צמחי, כמו ענפים שנשברו, פירות שהוסרו, פירות פגועים ועשבים.

טיפול בצמח (הדליה, קטיף) – יש לבצע בימים יבשים או בשעות שבהן הנוף יבש, כיוון שפצעים מהווים מוקד לחדירה ולהתפתחות מחלות.

הדברה – ריסוסי מניעה יינתנו בהתאם לרישוי ולימי המתנה.

בביקור שערכנו בבתי אריזה, נתקלנו בפרי שנשאר במשך שעות ארוכות בשמש הקופחת, עד כניסתו למיון. יהיה קשה לקרר פרי המתחמם בשמש לטמפרטורה הרצויה, וחיי המדף שלו צפויים להתקצר משמעותית. פרי כזה שיירקב במשלוח עלול לנגע את המכולה כולה.

אין להשאיר פרי בשטח כשהוא אינו מכוסה ואינו מוגן מפני שמש ישירה והתחממות. יש לשנע את הפרי לבית האריזה סמוך ככל האפשר לקטיף.

 

הגנת הצומח

עלייה בנגיעות בבוטריטיס – יש לטפל בהתאם לתכשירים המורשים, אך חשיבות גבוהה יש לנושא אוורור (למשל במנהרות "מחוברות", רצוי שהרשת בין שתי מנהרות מחוברות תהיה רשת מאווררת ולא צפופה, הדבר יתרום לאוורור). ניקוי של מכלי הקטיף, סילוק חומר צמחי פגוע, הקפדה על כללי קטיף נכונים (מינימום שבירות של ענפים), איסור על "זריקת" פירות למכלים – יש להניחם, הובלת הפרי בדרכים "רכות", על-מנת למנוע פגיעה בפרי. כל אלה יבטיחו פרי נקי ואיכותי ויפחיתו סכנת התפתחות ריקבונות במשלוח. לאחרונה נתקלנו בפרי עם סימני "תפרים". נבדק חשד לווירוס חדש, אך כרגע התשובה שלילית, ויש לבדוק נוכחות של מזיקים (כדוגמת תריפס), שדוקרים ומוצצים ומשאירים סימנים דומים.

תופעת הריקבונות של פירות הנוזלים על הצמחים מתרבה. נזילה זו גורמת לריקבון של ענפים וגבעול מרכזי עד כדי תמותת הצמח כולו. יש לסלק פירות פגועים מהצמחים עוד בטרם נרקבו לגמרי.

תופעה של נבילת צמחים ללא סימני פגיעה חיצוניים הנראים לעין (פתיום חורפי) נמשכת, אך ללא צורך כרגע בטיפול. יש להתייעץ עם המדריכים לגבי הצורך בטיפול.

בהצלחה!

צוות המדריכים: 

תמר אלון, דוד סילברמן, שמשון עומר – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 

שה"מ; אורי אדלר, איציק אסקירה 

 מועצת הצמחים; אפרים צפילביץ – מו"פ בקעה