מאת נביל גנאים, רפרנט ארצי למלפפונים – שה"מ, משרד החקלאות, ינואר 2004

כללי

סך-כל היקף גידול המלפפונים לתעשייה מגיע לכ4,000- דונם, שמרוכזים באיזור הגליל המערבי, בגוש היישובים טמרה, אעבלין ושפרעם.

הגידול נזרע בחודשים מרץ ואפריל ומניב במהלך מאי, יוני ויולי. אותו שדה מתחיל להניב כעבור 45 עד 50 יום מהזריעה, כתלות בטמפרטורת הקרקע והאוויר, ולמשך 45 עד 60 יום. אורך תקופת הקטיף תלוי בטיפולי הגנת הצומח (מידת הנגיעות במחלות נוף, וירוסים ומזיקים וגם זנים סבילים או רגישים), באיכות הקוטפים והקפדתם על אי פגיעה ביבול במהלך הקטיף ובאופי הזן (מרכז ובכיר או אפיל ופורש יבול).

הקטיפים מבוצעים מדי יום או מדי יומיים בקטיף ידני (25-20 קטיפים). קוטפים פרי לעתים קרובות, כדי להגיע לגודל קטן שמתאים לדרישות המפעלים. הפרי שנקטף ממוין לפי דרישות המפעלים: פרי באיכות אקסטרא – אורכו עד 11 ס"מ, סוג א' – אורכו 11 עד 13 ס"מ, סוג ב' – אורכו מ13- ס"מ. הפרי הרצוי הוא בעל יחס קוטר לאורך של 5-4:1, כאשר באקסטרא עד קוטר 2.7 ס"מ, סוג א' – 2.7 עד 2.95 ס"מ. הגדלים אקסטרא וסוג א' מתקבלים על-ידי המפעלים. סוג ב' משווק כתוצר לוואי לצריכה טרייה בשוק המקומי.
רמת יבול נורמטיבית לדונם היא כ4- טונות באקסטרא, 1 טונה בסוג א'. אקסטרא וסוג א' ביחד מהווים כ85%- מהיבול.

גודל משק ממוצע הוא 10 דונמים, ומספר משקים מגיעים בהיקפם לכ100- דונם. הגידול מבוצע על-ידי החקלאי, כאשר את הקטיף מבצע כוח עבודה מהמשפחה או בשותפות עם משפחות קוטפים פלשתיניים.

המיכון לקטיף מבוצע בהיקפים מצומצמים ומוגבל למשקים קיבוציים. עלות העבודה לקטיף מהווה כ50%- מהוצאות הגידול. בגלל מגבלת זמינות עובדים לקטיף, ישנו מעבר של הגידול לאזורי הרשות הפלשתינית באזור ג'נין. כמו-כן, אנו עדים ליבוא תוצרת גולמית למפעלים. מגבלה נוספת היא המים. 

זנים

בעשר השנים האחרונות טופחו ונקלטו זני מכלוא נקביים בעלי איכות פרי משופרת, יבול גבוה וסבילות למחלות וירוס, קימחון וכשותית. זנים אלו מתאפיינים בצמיחה חזקה, שחייבה מרווחים גדולים יותר בין השורות ובתוך השורה. כמו-כן הם בעלי אופי ניבה שמתפלגת לתקופה ארוכה יותר מהזנים הפתוחים.


מגמת המעבר לגידול זנים אלו, שנבחנו, אופיינו והומלצו על-ידי מדריכי שה"מ במחוז עכו במהלך השנים האחרונות, מביאה לחיסכון ניכר בהוצאות של חומרי הדברה. בחינתם של הזנים החדשים והחדרתם מלוות בבחינת התאמתם להחמצה.

מחקרים

מדריכי שה"מ, בשיתוף חוקרים וחקלאים ובמימון מועצת הירקות, ערכו ניסויים בשלושה נושאים: שני ניסויים לבחינת זנים חדשים בשני מועדי זריעה (אפריל ומאי) ובחינת השפעת דבורי דבש על החנטה והיבול.