המלון נמנה עם משפחת הדלועיים (Cucurbitaceae) הכוללת כ – 90 סוגים וכ-750 מינים.

מרבית המינים נמצאים, בטבע, באזורים טרופיים וסובטרופיים. מיעוטם באזורים הממוזגים.

משפחה זו, שהמלון נמנה עליה, מתאפיינת ברגישות לטמפרטורות נמוכות, גדילה מהירה ומשתרעת.

רוב המינים חד- שנתיים וחד- ביתיים (monoecious). אולם קיימים מינים שהם דו ביתיים (dioecious)  ובהם זכר ונקבה, ומינים שפרחי הנקבה שלהם מכילים גם אבקנים (andromonoecious).

המיקום פילוגנטי (הקובע את החלוקה לסדרות ולמשפחות תוך שמירה על הסדר הטבעי) של משפחת הדלועיים ביחס למשפחות אחרות  נתון בויכוח בין הבוטנאים. אך קיימת הסכמה רחבה, כי בהגדרת ההיררכיה הטקסונומית, הממיינת, שמדובר במשפחה מתקדמת.

לכתבה המלאה לחצו