עומר זידאן, סגן מנהל שה"מ למקצוע


במושב תלמי בילו ישנה יוזמה חדשה של גידול כרוב בבית צמיחה, בשטח של 36 דונם.

כרוב ידוע כגידול של שטח פתוח, ובנסיבות שונות ומוצדקות אנו מוצאים את הכרוב הלבן והאדום בתוך בתי צמיחה.

השאלה היא, האם צריך להיערך מקצועית למקרים כאלה, האם צריך להתאים אגרוטכניקה, האם צריך לבדוק רמות הצללה ועוד נושאים הקשורים לגידול כזה, שמוכר בשטח הפתוח ופחות מוכר בתנאים המוגנים?

גידול כרוב בתנאים מוגנים הפך לעובדה, וזאת בגלל הדרישות של שוק הירקות ללא חרקים או מה שידוע בשם השוק החרדי. לכן, השאלה לגבי הנחיצות לניסויים והתאמת אגרוטכניקה בגידול, בתנאים מוגנים, היא כנראה חיובית והכרחית.