מאת איציק פוסלסקי, מ"מר פלפל וחציל, ינואר 2004

גידול החציל למאכל טרי מתבצע בשתי עונות עיקריות: שתילת סתיו המתבצעת בספטמבר-נובמבר בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות ונמוכות, ושתילת אביב-קיץ, המתבצעת באפריל עד יוני.

הגידול בארץ מיועד לשיווק לשוק המקומי בלבד. היקף השיווק השנתי של חצילים הוא כ-45,000 טונות כמוצר טרי למאכל. 

אזורי גידול עיקריים

  • בערבה מגדלים במנהרות עבירות, בעיקר כאשר השתילה מבוצעת בחודש ספטמבר.
  • באיזור רחובות מגדלים במנהרות נמוכות ובבתי צמיחה.
  • באזור חוף הכרמל מגדלים במנהרות עבירות.
  • בבקעת הירדן מגדלים במנהרות עבירות, בבתי רשת ובשטח פתוח.
  • באזורים אחרים הגידול בעונת החורף ספורדי.
  • בעונת הקיץ מגדלים חצילים באזורים שונים בארץ, למעט איזור הערבה, שאינו מבצע שתילות של ירקות בראשית הקיץ.

הגידול בעונת הקיץ מבוצע בחלקו בהדליה בקורדונים וחלקו ללא הדליה כלל. הגידול ללא הדליה הוא בעיקרו גידול לתעשייה.

התמחות בגידול

מספר קטן של מגדלים, שהתמחו בגידול ומגדלים חצילים בהיקפים גדולים, משווקים ישירות לרשתות שונות לאורך כל השנה. שיווק לאורך כל השנה כולל מערך לוגיסטי, שביסס את אותם מגדלים מול השוק.
חלק מהמגדלים הגדולים משווק את החצילים למאכל טרי וחלק משווק למפעלי תעשייה הצורכים כמויות גדולות לייצור מוצרי חציל שונים.

זנים

לא חל שינוי בזנים המומלצים לגידול. בעונת הקיץ מגדלים את הזנים קלסיק ו1726-, ובחורף מגדלים את הזנים קלסיק וסינטיה. הזן סינטיה חונט היטב, אך לוקה באיבוד צבע עם עליית הטמפרטורה באביב המאוחר.

הורמונים

השימוש בהורמונים נעשה לאורך כל השנה. משתמשים באורסט, חנטאון, אל זרע ואלבר סופר. נראה שהאלבר סופר אגרסיבי בפעילותו, ועל כן מומלץ למגדלים להימנע משימוש בתכשיר זה. 

הגנת הצומח

החציל רגיש לנמטודות, ואין זנים עמידים לנמטודות כפי שיש בעגבניות.
הדוררת הינה מחלה השוכנת בקרקע ופוגעת בצמחי חציל, ולעתים, כשלא מבצעים חיטוי לקרקע, הנזק יכול להיות גדול.
במסגרת הניסויים השונים למציאת חלופות למתיל ברומיד, מבצעים גם ניסויים בהרכבות כחלק מהחלופות. ישנן כנות עמידות לנמטודות שיכולות לתת פתרונות גם למחלות השוכנות בקרקע.


ישנם מזיקים ומחלות הפוגעים בחצילים: אקריות, זבוב המנהרות, תריפסים וכנימות עש הטבק. כנימות עש עלולות להסב נזק קשה לגידול באוכלוסיות גדולות.

מחלת הקימחונית תוקפת את הגידול בעיקר בעונת הקיץ, אם כי נצפתה פעילותה גם בעונת החורף. בתנאי לחות בבתי רשת ובשדה הפתוח, בעונה גשומה, נפגע הגידול ממחלת הבוטריטיס, שנזקה יכול להיות קשה ביותר .

יבולים

בשדה הפתוח ניתן לקטוף כ10-8- טונות לדונם במהלך הקיץ. היבול במנהרות עבירות נע סביב 12-10 טונות לדונם. בהדליה הולנדית ניתן להגיע ל16-14- טונות לדונם.
משקל הפרי המבוקש בשוק נע בין 350 ל450- גרם. צבעו צריך להיות שחור ומבריק. עוקץ הפרי צריך להיות ירוק ורענן. מוצקות הפרי נמוכה. 

חצילים להחמצה

עיקר הגידול במושב ירחיב. מגדלים במושב זה כ400- דונם. הפרי בגודל של ביצה לערך, וצבעו סגול. הגידול נשתל באביב – ראשית הקיץ ומשווק בקיץ ובסתיו. זהו גידול עתיר עבודה בקטיף, בהסרת העוקץ ועלי הגביע. 

פיתוח מקצועי

הפיתוח המקצועי בחצילים אינו רב ומתמקד בעיקר באקלום זנים בטכנולוגיות גידול שונות. כפי שציינתי, בשנתיים האחרונות נעשים ניסויים אחדים בחצילים מורכבים, כחלק מהחלופות למתיל ברומיד, כשעיקר העניין הוא במציאת פתרונות לנמטודות יוצרות עפצים ולמחלות שוכנות קרקע, דוגמת הדוררת.