לשתילה בחורף מסוף אוקטובר עד סוף דצמבר

זנים

בשוק מופצים זנים רבים, הן מיבוא והן מייצור מקומי. הזנים נבדלים ביניהם בעוצמת הצימוח, בריכוז הניבה ובסבילות למחלות וירוס ומחלות נוף. התאמת הזנים למועדים השונים מבוססת על ממצאי ניסויי שדה ותצפיות במשקי חקלאים. מומלץ לבחור זנים על סמך גידולם בחלק קטן מהמשק ליד זנים מוכרים, ורק לאחר שבטוחים שהם משתווים או עדיפים על הזנים המוכרים, מומלץ לגדלם בהיקף מסחרי.

להלן רשימת הזנים המומלצים לפי מועדי השתילה/זריעה השונים ותיאור תכונותיהם.

זנים מומלצים לחורף (שתילה בפועל בשטח החל מ20- באוקטובר עד סוף דצמבר):

יש להעדיף זנים בעלי צימוח וגטטיבי רב וסבילות לטמפרטורה נמוכה. בזנים אלו ייגזמו הענפים המשניים באופן קבוע.

שם הזן

מועד

שתילה

צימוח

אורך פרי

בס"מ

צבע פרי

קימחון

וירוס הקראCVYV

הערות

מוחסן

25.10 – 30.12

בינוני

20-16

כהה

סביל

רגיש

פרי מעט עבה

דינגו

20.10 – 30.11

בינוני

22-17

כהה

רגיש

סביל

פרי מחודד וקמור וצוואר

אולימפיק

20.10 – 30.11

בינוני

22-17

בינוני

רגיש

רגיש

פרי מעט קוצני, מחורץ בקטיפים הראשונים

סמבה

25.10 – 30.12

בינוני

20-16

בינוני

רגיש

רגיש

פרי בעל צוואר קל

מרקורי

25.10 – 30.11

חזק

25-18

כהה

סביל

רגיש

פרי ארוך מאוד באביב

סוקרטס

25.10 –15.11

בינוני

22-17

בינוני

רגיש

רגיש

מעט קוצני ורגיש לבוטריטיס בחנטים

כמו-כן, מומלץ לבחון בהיקף שלא יעלה על 10% מהמזרע את הזנים: קיבילה, תרסיס 71 (או הזרע 641) ומגנום.

נביל גנאים

רפרנט ארצי למלפפונים