יצוא הבוטנים מקיבוצי חבל מעון הסתכם ב-65 מיליון ₪

יצוא הבוטנים מקיבוצי חבל מעון בנגב המערבי, שהם יצרני הבוטנים הגדולים בישראל, הסתכם השנה ב-7,000 טונות, בהיקף כספי של 65 מיליון ש"ח. מרכז תחום הבוטנים במפעלי חבל מעון, נמרוד פלד, מסר שהכנסות הקיבוצים, בניכוי ההוצאות, יגיעו ל-36 מיליון ש"ח. זהו גידול של 10% בפדיון לעומת השנה הקודמת, כתוצאה מעליית מחירי הבוטנים בשוק העולמי.

 

יצוא הבוטנים מישראל נעשה באופן מרוכז באמצעות מועצת אגוזי-האדמה. מנכ"ל מפעלי חבל מעון, השי רובין, מסר שהצלחת ענף הבוטנים היא דוגמה ליתרון של ריכוז היצוא החקלאי הישראלי ב"יד אחת". אם יצואני הבוטנים הישראליים היו נלחמים זה בזה בשווקים באירופה, הדבר היה גורם לנזק כלכלי לכולם.