ארטישוק ענק – מעז יצא מתוק

צילום: בני גמליאל

מדריכי משרד החקלאות ומו"פ לכיש שוקדים זה חמש שנים על גידול ארטישוק בשיטות אגרוטכניות שונות, במסגרת עבודה הבוחנת היבטים אגרוטכניים הקשורים לגידול ארטישוק בבית רשת, כדי לתת מענה למגזר הדתי, הדורש הכשר מיוחד לירק – "ירק ללא חרקים".

נמצאו ממצאים מעניינים. בגידול בבית רשת נמצאו מספר קרקפות ארטישוק, הגדולות פי שלושה מארטישוק רגיל, 990 גרםקרקפת ארטישוק לעומת משקל ממוצע של קרקפת הנע בין 270 ל-300 גרם בלבד. בנוסף נמצא כי ניתן גם להאריך את עונת הגידול בחודשיים, בכך שהצליחו לקבל גל נוסף של פריחה בחודשים מאי ויוני.

המעבר לבתי רשת מאפשר גם הקטנה של נגיעות אפשרית בחרקים, תוך שימוש מופחת בחומרי הדברה, ובכך מאפשר את התאמתו של המוצר כבעל כשרות מיוחדת.

כתוצאה מהגידול בבתי רשת, הבשלת הארטישוק ממושכת, דבר שכנראה יכול להסביר את השיפור בטעמו ובאיכותו של הארטישוק.

הגידול בבית רשת הניב יבולים גבוהים, מעל 4 טונות לדונם, ובאיכות גבוהה מאוד. השיטה גם חוסכת במים ומאפשרת להגיע לאותו היקף ייצור עם פחות קרקע ופחות מים.

 

שמשון עומר

מדריך ראשי לדלועיים ולארטישוק

מנהל אגף ירקות וגד"ש