מבזק ירקות 168 – נובמבר 2005

שמשון עומר, ממ"ר דלועים – שה"מ

הצרכן הישראלי למד להכיר את אבטיחי ה"מיני", ובקרוב ייחשף גם לאבטיחי "מידי". בתוכנית – אבטיחים איכותיים וממותגים.

 

תם עידן הציפייה הארוכה לבואו של הקיץ, המביא עמו את טעמו המרענן של אבטיח צונן.

"עונת" האבטיחים הגדולים המסורתיים הסתיימה בחודש ספטמבר, אך מגדלים מסורים דואגים שהפרידה תהיה מתונה, ובינתיים אפשר למצוא על המדפים את אבטיחי ה"מיני", שהפכו להיות מוכרים ומקובלים אצל הצרכן הישראלי.

 

השנה שחלפה היתה טובה למגדלי האבטיחים. הקטנת שטחי הגידול בעונה המרכזית עשתה טוב גם למגדלים וגם לצרכנים, כשהביקושים והמחירים טובים, החקלאים אינם דוחים את האסיף, שנעשה במועד המתאים, והשטחים היפים מניבים אבטיחים איכותיים.

 

השנה גדל מספרם של החקלאים שגידלו אבטיח "מיני". הגידול נמצא בשלב של התבססות בשוק הישראלי, ולכן יש חשיבות רבה לכך שתובטח איכותו. חשוב שהמגדלים יתמידו בהקפדה על תהליך ייצור נאות, בהתאמת מועדי השתילה לאגרוטכניקה ולאזורי הגידול, בקטיף במועד וכו'.

חשוב לזכור, כי החדרת אבטיח "מיני" לשוק היא שלב בתהליך, שמטרתו הרחבת מגוון האפשרויות לצרכן האבטיחים בקטגוריות גודל שונות, בהתאם לדרישתו.

 

פלח שוק נוסף, שאותו אנו רוצים לפתח, הוא אבטיח "מידי". זהו אבטיח שמשקלו 5-4 ק"ג, בעל צבע חיצוני שונה מאבטיחים גדולים "מסורתיים", ללא זרעים, בעל ציפה אדומה מתוקה ומרקם עסיסי ויציב. חברות הזרעים מודעות לפוטנציאל של השוק למוצר כזה, וכבר ניתן למצוא זנים מתאימים, ייעודיים בקטגוריה זו. 

קידום פלח השוק של אבטיחי "מידי", כמו אבטיחי "מיני", דורש חקלאים בעלי אמביציה חזקה, קשר טוב עם רשתות השיווק ואמונה בדרישה ובפוטנציאל של המוצר.

 

קמפיין הפרסום לאבטיחים, שנעשה על-פי החלטת שולחן מגדלי האבטיחים ובחסות מועצת הצמחים, הצליח בגדול. הצגת הקמפיין ותוצאות הסקר שבחן את השפעתו על הצריכה יוצגו בכנס מגדלי הדלועים לסיכום העונה, שייערך ב-15.12.05 בבית דגן.

 

שולחן מגדלי האבטיחים מתמיד בניסיונו לייצב את השוק ולהגדיל את הצריכה. בתוכנית גם פיתוח תקן לאבטיח, שיאפשר מיתוג. אקווה שכבר בשנה הקרובה נוכל לראות אבטיחים ממותגים איכותיים, תוך ציון מועד הקטיף.