הזדמנות שהוחמצה

 

זה שנים שהחקלאים מדברים על האפשרות להקים מפלגה נטו של החקלאים והמרחב הכפרי, אבל מעולם לא הרימו את הכפפה. לכן התפזרו החקלאים בין כל המפלגות, לפעמים בין מפלגות שהיו ונעלמו, ובנו על המיתוס שהלובי החקלאי חזק ויכול לשמור על האינטרסים של האוכלוסייה החקלאית. לצערי, עם הזמן, הלכה ונחלשה השפעת הלובי, והתוצאות אינן מחמיאות במיוחד.

זה למעלה מעשור שהייתה כתובת די קבועה ומקובלת על המושבים וגם על הקיבוצים, וזוהי השר שלום שמחון, שריכז והוביל את המגזר החקלאי להישגים טובים במשך שנות כהונתו כשר החקלאות, אך גם הוא לצערי לא הספיק לסיים חלק מהתהליכים והשינויים העוברים על החקלאות וההתיישבות, גם המעבר בין מפלגות לא הועיל, ונכון לעכשו הוא אינו נמצא במפה הפוליטית.

דווקא בנקודה זו הייתה להתיישבות ולחקלאות הזדמנות שהוחמצה. ההזדמנות הייתה לקחת פלטפורמה של מפלגה, שבחלקה מתבססת על התיישבות, ולבנות עליה מפלגה שתייצג בבחירות את בעיות החקלאות והמגזר הכפרי, שסביבה נוכל להתארגן כולנו במשותף, בלא שנזדקק לטובות של מפלגות אחרות. לצערי לא הורמה הכפפה. לא כל המגזרים רצו בהליכה משותפת, ולכן העניין ירד מסדר היום.

אין לי ספק שיכולנו להעמיד מנהיגות ראויה, ודרכה לחבר אלינו מעגלים נוספים, כי אם חפצי חיים אנחנו בג'ונגל הזה, זה מה שהיה צריך לקרות. עכשו נצטרך לרוץ ולהתחנן ולבקש טובות ממפלגות שרובן לא סופרות אותנו ממטר, וחבל.

ימים יגידו מה גודל ההחמצה.

מאיר יפרח