חשבון נפש של שר האוצר ונעריו

 

המומים מכך שבשנת 2012, באחד ממעוזי העיתונות המובילים כמו עיתון מעריב, בו נמצאים כוחות המיומנים בתחקירים ובגילוי עוולות, כגנבים בלילה מונעים מעובדי העיתון את זכויות הפנסיה שלהם.

כי בעוד שלא דואגים לעובדים ישראליים, הרי מלוא זכויות השכר של העובד הזר בחקלאות מושוות למלוא הזכויות המגיעות לעובד בישראל, ואף יותר. איננו מלינים על כך, כי אין עובדים אחרים בחקלאות בישראל. אולם, למקרא העוול לעובדי מעריב, לא יכולנו להימנע, כחקלאים, מלחשוב על "גניבה לאור יום" אחרת.

השוואת זכויות לעובד הזר, זה נכון, אבל המדינה בחוצפתה מטילה על החקלאים מס מיוחד, מס מעסיקים, שאין לו דוגמא ורע, בערך של 10% מהכנסת העובד. אפילו ארגון ה-OECD, אליו נתקבלה ישראל בעיקר בזכות הישגי החקלאות בישראל, הביע בימים אלה, באמצעות נציגיו שביקרו בארץ, את הסתייגותו ממס תוצרת כחול-לבן זה, שאינו נהוג באף אחת מהמדינות החברות ב-OECD.

במסגרת חשבון הנפש, שאנו אמורים לעשות יום יום, ובמיוחד בימים אלה, חשבתי שיש לעשות צדק. אני קורא לאוצר ולממשלת ישראל, לקחת את כל הסכומים שהחקלאים שילמו ומשלמים שלא בצדק זה שנים ולהקים קרן, שממנה יועברו כספים לחשבון הלא משולם של זכויות הפנסיה של עובדי מעריב או כל גוף שייקלע חלילה למצב כזה. כך לפחות אי הצדק המשווע בתשלום המס יופנה למטרות כשרות, עד שסוף סוף יוסר לתמיד.

וביום פקודה נזכור, לא נשכח ולא נסלח, את כל הפוליטיקאים שביזו אותנו, התעללו בנו בשם הדאגה למשק ומעלו בתפקידם לפעול לטובת עם ישראל.

מאיר יפרח

מזכיר ארגון מגדלי ירקות