בשנים האחרונות, אנו עדים לכרסום שיטתי בתקציבים המופנים לחקלאות מטעם הממשלה ומשרד החקלאות. אם לא די בקשיים הרבים שאנו נתקלים בהם יום-יום כמגדלים, הרי שעכשיו נוחתת על ראשינו צרה נוספת בדמות החוק החדש של משרד החקלאות, בה ישנה  פגיעה קשה במגדלי הירקות בנקודות הבאות:

  •  תחת מסווה של התייעלות, פוגעים באינטרסים של המגדלים וביכולתם לקבוע עבור עצמם את סדר העדיפויות בענף.
  • על פי הצעת החוק, השר הוא שיקבע שרירותית את נציגי המגדלים במועצות, כאשר מזכירים בחירות לטווח הרחוק, שמשמעותן אינן ברורה.
  • איחוד ענפים בעלי אינטרסים שונים לחלוטין יפגע במתן שירותים הולמים לאלפי מגדלי הירקות וייצור סבסוד צולב מזיק, שאינו קיים כיום במסגרת הענף.
  • פגיעה במקור התמיכה היחיד לחקלאי הקטן תביא לפשיטות-רגל נוספות של חקלאים ולכניסת מגדלים נוספים למעגל האבטלה והעוני.
  • הפגיעה הקשה ביותר תהיה באזורים בהם אין אלטרנטיבה לפרנסה מחקלאות, שהם בעיקר אזורי הפריפריה וגבולות הארץ.
  • הצעדים הללו מהווים פגיעה בנכסי המועצות, שנצטברו מכספי המגדלים במשך שנים רבות. 

 

ניתוק המגדלים ממנגנון קבלת ההחלטות בענף

בעיתות משבר אנו זקוקים לגוף חזק ויציב כמו מועצת הירקות, שיתמוך בנו וימצא יחד
איתנו, בשיתוף מלא, את הפתרונות הנדרשים. ועד הפועל של מועצת הירקות מורכב ברובו
ממגדלים, כך שמתאפשרות התאמה בין פעילות המועצה לבין צורכי המגדלים בשטח.

הצעת החוק הנוכחית הגיעה לשולחן הכנסת ללא כל דיון יסודי, ללא כל דברי הסבר כמקובל,
ים. והעיקר, היא עומדת בניגוד לדעת רובשישכנעו מדוע הצעת החוק עדיפה על החוק הק
המגדלים, גורמת לאובדן האוטונומיה הסקטוריאלית של המגדלים ולאיבוד השליטה של נציגי
המגדלים בקבלת ההחלטות בענף ובהונם. בכך, מעקרת הצעת החוק את כל מבנה הענף ומרוקנת
מתוכן את הרעיון שלשמו הוקמו המועצות. הצעת החוק הופכת את מועצות הייצור לאגף במשרד
החקלאות, שימומן בפועל מכספי המגדלים ועל חשבונם וייצור משרות ותת-משרות ריקות
מתוכן, מיותרות ומזיקות.

פגיעה במשענת היחידה של המגדלים

המועצות השונות מתמחות בענפים הספציפיים כבר עשרות שנים. יצירת גוף משותף, שיורכב
מארבע מועצות ייצור בעלות עיסוק שונה זו מזו, יגרום להעדר התמחות, לניגוד אינטרסים,
למאבקי כוח, ומשם הדרך קצרה לקריסת המנגנון כולו.
שלה מצמצמים סיוע, תקציבים ותמיכה, עולה לאין שיעור חשיבותןדווקא בשעה בה משרדי המ
של מועצות הייצור בכלל, ועבורנו, מגדלי הירקות, עולה חשיבותה של מועצת הירקות, כגוף
אוטונומי הפועל ישירות למען המגדלים.

בשנים האחרונות נכנסה מועצת הירקות לתפקידים נוספים, בעקבות המצוקה התקציבית של
משרד החקלאות, וזאת בתחומים חיוניים למגדלים, כמו מחקר ופיתוח ותגבור ההדרכה,
ם. עיניכם הרואות, כי מועצת הירקות עומדת לימיננוכל זאת על חשבון המגדלים ובהסכמ
על-מנת למנוע פגיעה בנו ובהתפתחות הענף.

במציאות המצערת של פחיתת רווחיות הענף, אנו מוצאים במועצת הירקות דלת פתוחה
ואוזן קשבת וסיוע, ואת כל אלה רוצה שר החקלאות לקחת מאיתנו! אל תתנו לכך יד!

 

בברכה
מאיר יפרח
מזכיר ארגון מגדלי ירקות