יום לאחר החזרה מחופשת החגים קיימנו כנס מגדלים בנהורה, בנוכחות מגדלים מכל קצוות הארץ.
שוב הוכיחו מגדלי הירקות שזהו הענף המוביל בחקלאות, המשפיע והמסוגל לארגן בזמן קצר התכנסות של 400 איש במגבלת זמן וללא מאמץ גדול, ועל כך תודתי והערכתי לכם.
הכנס התקיים בנוכחות שר התמת, שלום שמחון, שרת החקלאות, אורית נוקד, וח"כ יצחק וקנין ונפתח בהסבר קצר על מטרות הכנס, תוך הדגשה שהפעם אין לנו שום כוונה לוותר וכי ניאבק בכל הכלים העומדים לרשותנו בשני נושאים: 1. ביטול מס מעסיקים; 2. ביטול הורדת מספר העובדים הזרים על-פי ההסכם שנחתם בין שרי האוצר, התמת, החקלאות והפנים.
מס מעסיקים הינו גזירה שאינה נהוגה במדינות אחרות בעולם, נולדה בחטא בישראל והיא מנוגדת להנחיות ה-OECD, על סמך מסמך מפורט של משרד החקלאות בנושא.
המטרה היחידה של מס זה היא להכביד על החקלאים ו"לשדוד" מהם מס על שכר העובדים בגובה 10%, נטל שלעתים יכול להוות את ההבדל הצר בין משק מרוויח למשק מפסיד.
הנושא השני הוא כאמור ביטול המתווה של הורדת 1,500 עובדים בכל שנה, תוך השארת המכסה במתכונתה הקיימת כיום ותוך הוספת 1,000 עובדים נוספים בשל העובדה שהמתווה של היום אינו מספק את כל צרכי החקלאים. הרי חוץ מעזות מצח והתנכלות, אין בקיצוץ שום מטרה. אלפי סודנים מגיעים מהגבול הדרומי, מאות ואלפים של עובדים בלתי חוקיים מסתובבים ברחבי הארץ, מחזירים את המכסה לעובדי הבניין, ואין סיבה שאיתנו ינהגו אחרת, כאשר אנו מעסיקים עובדים חוקיים שמגיעים לתקופה וחוזרים לארצותיהם.
בשבילנו זה להתקיים או לחדול, הרי אין לנו עובדים אחרים.
איך זה שבשנות קיומה הקצרות של המדינה הפכנו מבסיס קיומה לאויביה. להיכן נעלמה ההערכה לתפקידינו הרבים בשמירה על הריאות הירקות, בפיזור האוכלוסין, בשמירה על הקרקעות, בשימוש במים מושבים, בשמירה על עצמאות כלכלית במזון, בהספקת תוצרת באיכות גבוהה כל השנה ובמחירים סבירים. אנחנו מייצרים את החקלאות הכי טובה בעולם, קובעי המדיניות מתגאים בנו בכל אשר יפנו, ורק כשהם מגיעים לדון בעניינינו הם שוכחים את מכבסת המלים שהרעיפו עלינו.
אז הפעם מגדלי הירקות ירימו את דגל המחאה ויפתרו את הבעיה.
אני מצפה משר התמת ומשרת החקלאות, שיובילו את המהלך. כפי שאני מכיר את ידידנו שלום שמחון, אם הוא רוצה אז הוא יכול לסחוף אתו את האחרים שמוכנים לעזור. זהו מבחן לכל הפוליטיקאים, שיעזרו לנו בזכות ולא בחסד.
מאיר יפרח