כמה אנרגיות מבוזבזות בנושא העובדים הזרים, שעה שהפתרונות ברורים. כביכול נגמרו הנושאים והבעיות שצריך לעסוק בהם במדינה – כבר יש שלום, נפתרו הבעיות החברתיות והכלכליות, נגמר הטרור – ורק נושא העובדים הזרים בחקלאות הוא שמפריע לממשלת ישראל, והיא לא מרפה. שוב מחפשים את המטבע מתחת לפנס.
תוכניות ארוכות טווח כמעט שאינן בנמצא בכל תחום, ואם ישנן איש אינו טורח ליישמן דווקא כשהן נחוצות, כמו התפלת המים, למשל – אבל בנושא העובדים הזרים בחקלאות, שם דווקא חייבים ליישם את כל מה שתכננו, מתוך שיקולים מוטעים.
הגענו בזמנו ל"הישג" בקביעת מכסת העובדים הזרים ל28,000-, שגם זאת פשרה, שהושגה לאחר הפגנות ומאבקים קשים של החקלאים, אך לקובעי המדיניות דחוף להביא את החקלאים למכסה של 18,000 תוך 5 שנים. נשגב מבינתי. אלפי פליטים מסודאן מסתובבים חופשיים, מאות אלפי עובדים זרים מסתובבים בתחנה המרכזית בתל-אביב ללא כל מכסה וללא כתובת, ולא מחפשים אותם. עובדים זרים לסיעוד מגיעים במכסה בלתי מוגבלת, ואף אחד לא מנסה להקטין את מספר המגיעים, ובצדק, אין עובדים אחרים.
מדוע דווקא בחקלאות, בה הכל מסודר, כולל תנאי שכר ודיור הוגנים, רישומים מדויקים באופן חוקי, דווקא עליה התנפל המשנה לנגיד בנק ישראל, צבי אקשטיין, עם תוכניות הזויות ושפיכת כספים על תוכניות למיכון חסר תועלת ותוחלת, שבמסגרתו עדיין לא נחסך פועל אחד, ולא נראה כזה גם באופק.
כמה נחזור ונאמר: אין בחקלאות עובדים אחרים. אין עובדים ישראליים, אין עובדים פלשתיניים, וללא עובדים זרים, כפי שקיים בכל מדינות העולם המערבי – אין תוצרת זולה ואיכותית, אין שטחים ירוקים, אין שמירה על הקרקעות, אין תעסוקה בפריפריה – אין!!!
אין ספק שצריך לשנות בדחיפות את ההחלטה לצמצם את מספר העובדים הזרים בחקלאות, וזאת בכל דרך, כי הנזקים גדולים, והחקלאים לא יכולים לעבוד במכסה מקוצצת ולספק לאוכלוסייה את הסלט העשיר והאיכותי. בנוסף, מצב זה גם יקטין את היצוא, ועוד בזמנים של ביקוש גדול לתוצרת הישראלית. מצב זה גם יוביל לסגירת משקים קטנים וגדולים, להכנסת מספר נרחב של חקלאים, בעיקר בפריפריה, אל מעגל מחוסרי העבודה.
די תרדו מהחקלאים, מה נטפלתם אליהם? לא די במנהלת ההגירה, באגרות ובקנסות?
הפעם באמת נמאסתם.
יוצאים למאבק שהמשכו בהשבתת תוצרת חקלאית לכמה ימים, ואז אולי מישהו יתעורר.
 
מאיר יפרח